6 juni 2013

Hoogwaterbericht van 6 juni

De piek heeft Lobith nu zo’n beetje bereikt. In de loop van de middag werd de 13,60 bereikt. Daarna langzaam dalende standen. Morgen nog boven de 13,5 en pas vanaf zaterdag een wat snellere daling. Maandag komt het peil dan weer onder de 13 meter uit en op donderdag onder de 12 meter.  Inmiddels is er ook wat meer bekend over het weer begin volgende week. Even leek het er op dat we een langere droge periode tegemoet gingen, maar er zijn weersverwachtingen die vanaf zondag/maandag toch weer lage drukgebieden boven Midden Europa tekenen waar lokaal veel regen uit kan vallen. Het is niet uit te sluiten dat het weer toch weer terugkeert naar de situatie die in mei zo hardnekkig was. De grootste regenhoeveelheden worden nu noordelijker verwacht, boven de Eifel en de Ardennen. Het is nog even afwachten, maar als het uit komt, dan zou vanaf volgende week woensdag de waterstand opnieuw kunnen gaan stijgen in de Rijn. In de Maas is het water er dan al eerder.  Voorlopig is het nog ver weg, maar het blijft dus nog even spannend.  De afvoer bij Lobith bereikte net de 6000 m3/sec. Dat is zo’n beetje de gemiddelde stand die iedere winter wel een keer voorkomt. Voor de zomer is dat veel bijzonderder. Sinds 1900 is in de periode tussen eind mei en half september de 6000 m3/sec slechts 4 keer bereikt. De andere 3 keer lagen vlak bij elkaar in 1978, 1980 en 1983.  Als we de iets lagere zomergolven ook in de vergelijking betrekken, dan is de afvoer van 4500 m3/sec (dat is de waterstand waarbij delen van de uiterwaard beginnen te overstromen) sinds 1900 15 keer overschreden. De jaren dat dat gebeurde zijn niet mooi verdeeld. Heel opvallend zijn weer de jaren 80 van de vorige eeuw. Maar liefst 6 keer overstroomden tussen 1978 en 1987 de uiterwaarden. De andere 7 keer zaten meer in het begin van de vorige eeuw.  1987 is het laatste jaar geweest dat de uiterwaarden zijn overstroomd. De laatste jaren was er geen aanwijzing dat het er aan zat te komen, bijvoorbeeld doordat er al vaker lage zomerpieken waren. Wel is er een aantal malen in de afgelopen 10 -15 jaar extreme regenval geweest in Midden Europa. Het stroomgebied van de Rijn bleef bij die events blijkbaar grotendeels gespaard. Als we naar de deelstroomgebieden van de Rijn kijken dan zien we dat de Bovenrijn in de afgelopen jaren nog wel vaker met extreem zomerhoogwater te maken heeft gehad. De overige deelstroomgebieden kregen toen echter veel minder water te verwerken.  Belangrijk daarbij is vooral de Moezel, die bleef de afgelopen jaren steeds gevrijwaard van veel water en die is toch echt nodig om de waterstand in Nederland tot een extreem niveau op te stuwen. In de vorige eeuw is het eenmaal gebeurt dat de Moezel en de Bovenrijn in de zomer allebei veel water te verwerken kregen, dat was in 1983. Toen ging de afvoer in Lobith dan ook naar bijna 10.000 m3/sec. (Bron: Alphons Winden van Stroming)