3 juni 2013

Hoogwaterbericht 3 juni 2013

Hoogwaterbericht 3 juni.   De hoogwatergolf heeft Lobith bereikt en de waterstand bereikt vanmorgen de 12 meter. Morgenochtend verwacht ik 12,80; woensdagochtend 13,40 en donderdagochtend 13,90. De hoogste stand zal in de loop van donderdag passeren bij een waterstand van om en nabij de 14 meter.  De meeste zomerkades steken bij die stand nog boven het water uit. Die overstromen veelal pas bij 14,5 meter. Als er gevreesd wordt voor doorbraken van de kades laat men via sluisjes vaak al eerder water binnen. Waarschijnlijk is dat nu niet nodig, zeker bij de hogere kades. Het is de vraag wat men de komende dagen bij veel uiterwaarden zal besluiten.  Buiten de kades zal het water wel het grootste deel van de uiterwaarden overstromen. Alleen de hoogste delen van de zandige oeverwallen vlak bij de rivier steken er dan nog bovenuit. Waar kuddes in de uiterwaarden lopen, kunnen de dieren het op die hoge plekken een aantal dagen uithouden, tot het water weer gaat zakken.  In Zuid Duitsland heeft de waterstand in de meeste grote zijrivieren zijn topstand inmiddels bereikt. De Neckar en Bovenrijn bleven zo’n 50 cm onder de hoogste stand die er ooit was bereikt. In de Neckar is de waterstand nu snel gaan dalen, de Bovenrijn stijgt vandaag nog iets. Bij Mannheim waar beide rivieren samen stromen, heft de daling van de Neckar de stijging van de Bovenrijn net op. Daar wordt vandaag de hoogste stand bereikt. Dit zal de op 2 na hoogste stand ooit zijn, ongeveer 30 cm onder de hoogste stand die er ooit bereikt is.  Verder stroomafwaarts bij Mainz komt de Main erbij. Deze grote zijrivier is wat minder extreem hoog dan de meer zuidelijke zijrivieren. Bij Mainz komt de waterstand daarom uit op een 6e of 7e plaats sinds de metingen er zijn begonnen; ca 80 cm onder de hoogste stand ooit. Bij Mainz wordt de piek morgenmiddag bereikt.  Verder stroomafwaarts zullen geen records worden gebroken. De zijrivieren die na Mainz in de Rijn uitstromen hebben vrijwel geen hoge afvoer. Ze zijn wel licht verhoogd omdat ze nog het water afvoeren dat 1 week eerder hier overvloedig was gevallen.  Vanaf Mainz is het water nog ruim 2 dagen onderweg tot het bij Lobith is. De top verwacht is daarom in de nacht van donderdag op vrijdag. Bij Keulen wordt een waterstand verwacht van ca 815; dat is daar al ruim 2,5 meter onder de hoogste stand die er ooit gemeten is.  Andere keren dat het water daar rond 815 stond, kwam het water bij Lobith tot ca 14,25. Omdat de noordelijke zijrivieren nu maar weinig water aanvoeren en de piek al lang onderweg is, zal de hoogwatergolf nog wat verder inzakken en niet zo hoog komen. Ik verwacht daarom een stand van ca 14 meter.  De weersverwachting voor de komende dagen is hetzelfde als gisteren. Een langere droge periode breekt aan en tot donderdag wordt geen regen verwacht in het stroomgebied en ook daarna worden geen grote hoeveelheden verwacht. De kans dat er na dit hoogwater nog weer een hoogwater komt, is daarom erg klein.  Aan de Maas gaat al dit hoge water voorbij. Er is daar sinds vorig weekend niet veel regen meer gevallen en de komende dagen zal de afvoer er alleen maar langzaam afnemen. (Bron: Alphons Winden van Stroming)

DSC_0528

 

 

Hoogwaterbericht 2 juni.

In Zuid Duitsland is het vannacht eindelijk gestopt met regenen. Lokaal is er tot 13 cm regen gevallen. Nu gebeurt het wel vaker dat tegen de heuvels van het Zwarte Woud en de Schwäbische Alp veel regen valt, maar in dit geval bleef ook het lagere land er om heen niet gespaard. Er viel daar 5 tot 8 cm en over een zo groot gebied verspreid levert dat heel veel water op. De extreme regenval had te maken met een noordelijke stroming die vochtige lucht tegen de heuvels aanvoerde. Gewoonlijk komt de luchtstroming meer uit het westen of noordwesten en vangen de Vogezen en alleen het Zwarte Woud het meeste water af. Nu werd heel Zuid Duitsland geraakt.

De waterstanden in de Bovenrijn en de Neckar zijn vanaf gisteren snel gaan stijgen en stijgen nog steeds, maar in de zijbeken die vanuit de heuvels komen, zijn de hoogste standen nu gepasseerd. Op een aantal plaatsen in deze zijbeken kwam de waterstand hoger dan ze ooit geweest was. Op veel andere plaatsen kwamen waterstanden voor die maar eens in de 20 tot 100 jaar voor komen.

De Bovenrijn bij Mannheim verwerkt nu ruim 4000 m3/sec en stijgt daar naar een eens in de 10 jaar waterstand. Ter hoogte van Mannheim voegt de Neckar daar nog een kleine 2000 m3/sec aan toe, wat overeenkomt met een eens in de 5 jaar waterstand. Ook de Main staat erg hoog en heeft een afvoer van 1000 m3/sec. Ter hoogte van Mainz komt dit water samen en zal de Rijn ca 7000 m3/sec afvoeren.

Die afvoer alleen al zou bij Lobith overeenkomen met een waterstand van 14,5 meter. Toch zal de waterstand hier niet zover stijgen, omdat hoogwatergolven ondeweg langzaam inzakken en hun water over de tijd verdelen. Alleen als er onderweg nog veel extra water wordt aangevoerd, blijven ze op hoogte. Ten noorden van Mainz is er echter vrijwel geen neerslag gevallen en hebben de zijrivieren slechts een licht verhoogde afvoer. De Moezel, die een deel van zijn water vanuit de Vogezen krijgt, is nog wel wat gestegen, maar niet voldoende voor een grote extra toevoer.

Ondanks dat er stroomafwaarts van Mainz nog wel 1500 m3/sec bij komt, verwacht ik dat de afvoer bij Lobith niet hoger uit zal komen dan ca 6000 m3/sec. Ik verwacht daarom dat de waterstand bij Lobith uit zal komen rond de 13,75. Die piek wordt dan op donderdag bereikt.

Vandaag bereikt het eerste water van de extreme regenval Lobith en begint de waterstand te stijgen. De Rijn staat nu op 11,6 meter. Morgenochtend wordt de 12 meter gepasseerd. Dinsdagmiddag zal de 13 meter overschreden worden en woensdag in de loop van de dag de 13,5 m. Donderdag passeert dan de piek van ca 13,75 meter.

In het stroomgebied van de Rijn is het inmiddels droog geworden en dat blijft het de komende 3 tot 4 dagen. Vanaf donderdag wordt in Zuid Duitsland voor het eerst weer wat regen verwacht, maar geen grote hoeveelheden. De waterstanden in de rivieren zullen daarom weer gaan dalen. Een nieuwe hoogwatersituatie of een verdere stijging zit er niet in.

Ook in de Alpen is erg veel regen gevallen. Van dit water dringt in eerste instantie maar een beperkt deel in de Rijn door. De grote meren in Zwitserland vangen zeer veel water af. Zo steeg de Bodensee door de regenval van de afgelopen dagen met ca 70 m. De aanvoer naar het meer vanuit alle zijbeken en de Zwitserse Rijn nam met bijna 2500 m3/sec toe, terwijl de afvoer bij Konstanz maar met 150 m3/sec toenam.

De komende maanden wordt het Bodensee water langzaam afgevoerd, waar de Rijn dan nog lange tijd van profiteert. Ook andere grote meren hebben veel water opgevangen. Zonder die meren zou de Rijnafvoer in de Bovenrijn nog zo’n 3 tot 4000 m3/sec hoger zijn geweest.