14 mei 2013

Grote opkomst bij informatieavond Deltaprogramma Rivieren

Maandagavond vond in dorpshuis De Sprong in Ooij een informatieavond plaats over het voorlopig Rapport Deltaprogramma Grote Rivieren, waarbij door mensen van de provicie Gelderland uitleg werd gegeven over hun “opdracht” over de plannen over o.a de Ooijpolder, of deze in geval van hoogwater,  gecontroleerd  mag overstromen? En het bleek dat die plannen er weer zijn. De plannen zijn vaag en lijken ver weg, maar dat ze überhaupt bestaan zorgt voor veelonrust onder bewoners van Ooij tot en met Millingen.De avond was in eerste instantie door de gemeenten Ubbergen en Millingen aan de Rijn voor de raadsleden, maar men vond het zo belangrijk, dat ook andere belangstellenden werden uitgenodigd. En dat leidde tot heftige discussies, vooral van de zijde van de mensen van het “Hoogwaterplatform”, maar ook van anderen. De avond werd geleid door burgemeester Paul Wilbers van Ubbergen. Hij ging zelf met de microfoon rond en liet daarbij ook de beide wethouders van Ubbergen, Ria Barber en van Millingen, Peter Wassink aan het woord, die beiden verklaarden erg tegen te zijn en nooit achter dergelijke plannen zouden gaan staan. Dezelfde plannen waren er al eerder geweest, maar men dacht dat ze daar vanaf waren. Een discussie over de Ooijpolder onder water zorgde in 2002 al voor onrust. Later zou het definitief worden afgewezen. Het Deltaprogramma moet duidelijk maken hoe je rampen voorkomt nu de zeespiegel stijgt. Ambtenaren van de provincie Gelderland brengen in november advies uit aan de deltacommissaris. Die adviseert het kabinet. zie de foto’s.
DSC_2145_Delta