14 mei 2013

Groenere achterdeur voor bedrijventerrein De Bouwkamp

Op dinsdagavond 14 mei was er een excursie naar het bedrijventerrein De Bouwkamp en de iets verderop gelegen nieuwe voetbalvelden. De excursie stond onder leiding van Arno van der Kruis van vereniging landschapsbeheer De Ploegdriever.  Er waren behoorlijk wat belangstellenden, waaronder wethouder Ria Barber, diverse raadsleden en vooral in de natuur geinteresseerde personen. Het bedrijventerrein De Bouwkamp langs de Erlecomsedam heeft een groenere achterdeur. Het stuk grond tussen het bedrijventerrein en het Schoolpad is in opdracht van de gemeente Ubbergen tot een groene oase omgetoverd, een ecologische verbindingszone langs het water van de Ooijse Graaf.  Tot voor de ingreep was het een voor planten en dieren niet zo interessant retentiebekken voor regenwater van het bedrijventerrein. In een door De Ploegdriever ontwikkeld plan heeft de strook een natuurlijkere inrichting gekregen en kan er gewandeld worden.  De afwatering van het bedrijventerrein is nu anders geregeld. In plaats van in een groot ondiep retentiebekken wordt het water nu opgevangen in drie poelen, die verschillend van diepte zijn en via drempels met elkaar verbonden zijn. Het water van een kleine bui bereikt alleen de eerste poel. Zwaardere buien vullen de tweede en dan de derde poel, alvorens af te wateren via de overloop in de Ooijse graaf. Het water in de tweede en de derde poel blijft zo schoner en kikkers en salamanders profiteren daarvan. Er is een speels groen gebied ontstaan waar pony’s later de begrazing gaan verzorgen en waar het voor bewoners aangenaam vertoeven is. Langs het bedrijventerrein zijn bomen en struiken geplant, zodat de bedrijfshallen over een aantal jaar aan het oog onttrokken zijn.  Ook iets verderop bij de nieuwe voetbalvelden heeft De Ploegdriever in opdracht van de gemeente Ubbergen de ecologische verbindingszone langs de Ooijse graaf verder ingericht. Natuurinrichting is hier gecombineerd met extra capaciteit voor wateropvang. Het wachten is nu op het voorjaar, wanneer de twee gebieden eindelijk een groene kleur krijgen. Intussen is gebleken, dat in één van de poeletjes al duizenden dikkopjes van de rugstreeppad zitten. De rugstreeppad is zeldzaam maar plant zich hier verrassend snel voort, aldus Arno van der Kruis. zie de foto’s.

DSC_2350_Ploegdriever