6 mei 2013

Vuilruimactie in Erlecom

Frederiek van den Hoogen uit Erlecom, meldde namens de Stichting Doe het volgende. Na de prijs van de Vonk te hebben gewonnen blijkt het nog steeds niet eenvoudig om een plek te vinden  om onze “ontmoetingsplaats’’ In Erlecom te realiseren. Een aantal inwoners hebben daarom alvast het initiatief genomen om acties te bedenken om de Erlecommers bij elkaar te brengen. Een van de ideeën is om aan het begin van het seizoen samen het strandje tegenover “de kuil’’ (T-splitsing van de Erlecomsedam en de Erlecomseweg)  te ontdoen van zwerfvuil, dat is achtergelaten door minder natuurbewuste bezoekers of aangespoeld is. Zo kan iedereen straks weer genieten van een schoon strand. Bij alle bewoners van Erlecom werd zaterdag een brief in de bus gedaan en hun medewerking werd gevraagd, waarna deze eerste actie  vervolgens werd uitgevoerd op zondag 5 mei. De actie werd afgesloten met gezamenlijk koffie, thee en limonade drinken. zie de foto’s.

DSC_7375_Erlecom