4 april 2013

Verkeersoverlast in en rond Nijmegen

Vanmiddag  had het verkeer in en rond rond Nijmegen  extreem veel overlast gehad van ingelaste werkzaamheden op de Waalbrugd. Pas rond 20 uur begon het verkeer weer een beetje op gang te komen.Er moest zelfs rekening gehouden met een vertraging van 1 1/2 uur vanuit de richting Arnhem, terwijl het verkeer staduitwaarts soms wel 20 minuten vertraging had. Op de Waalbrug bij Nijmegen was in eerste instantie slechts een rijbaan beschikbaar  het uitgaande verkeer. Later werd een tweede rijstrook vrijgemaakt voor uitgaand verkeer, hetgeen later op de avond weer omgewisseld werd.Ook de stads- en streekbussen lieten op zich wachten, waardoor soms wel een vertraging van 1 uur ontstond. De overlast werd veroorzaakt door werkzaamheden aan een fietspad over de brug. Het fietspad is verzakt als onverwachts gevolg van het aanbrengen van de damwanden voor de tijdelijke noordelijke verkeersomleiding op de Prins Mauritssingel. Daardoor is zand weggestroomd. Daarom zijn de rechterrijstrook van de brug en het fietspad tijdelijk afgezet en is het aanbrengen van de damwanden stopgezet. Bram Hartman maakte de foto’s vanuit zijn auto.

IMG_7873_waalbrug