11 maart 2013

Concerten Muzimare t.g.v. Pasen

Het koor Muzimare brengt weer een aantal concerten. Passie en Pasen. Kamerkoor Muzimare o.l.v. Sophia Brink, orgel Geert Verhallen. “AMEN” (Het zij zo)  Zaterdag 23 maart 2013: 20.00 uur: Protestantse Kerk, Bagijnenstraat, Grave, Zondag 24 maart 2013: 15.00 uur: Corneliuskerk, Beuningen. 20.00 uur: Pfarrkirche St.Martin, Zyfflich, gem. Kranenburg (D)   Een concert waarin we stilstaan bij het lijden en sterven van de zoon, en bij het intense verdriet van zijn moeder, die machteloos moest toezien.  Kamerkoor Muzimare opent dit concert aan het begin van de Goede Week met de in­tocht van Jezus in Jeruzalem. Van heinde en verre komt men naar de stad om hem als een koning toe te juichen. Echter, we weten dat deze glorieuze intocht het begin is van een lijdensweg die zo wreed is, dat de enge­len in de hemel bedroefd en niet begrijpend toekijken. Toch moet het zo gaan, stap voor stap, onherroepelijk op weg naar de dood aan het kruis. We zingen vandaag over dit lijden, we willen dichtbij blijven, hoe moei­lijk soms ook, tot het einde toe.  Dan zien we Maria, de moeder van Jezus, bij het kruis staan. Ze huilt bittere tranen om de dood van haar zoon, haar enige kind, en zingt haar oneindige verdriet uit. Soms voor ons allemaal ver­staan­baar, soms ook in haar eigen taal, het Aramees. Wie zou niet wenen bij zo’n hart­ver­scheu­rend verdriet? We willen ook naast Maria blijven staan en zouden zo graag haar ver­driet op onze schouders nemen.  Zo staan we daar, met z’n allen, naast de moeder, bij haar gestorven zoon. We weten dat alleen dankzij dit offer straks het licht van Pasen over ons kan schijnen. We staan aan het begin van een bijzondere “Goede Week”. We proberen niet weg te kijken, weg te lopen, te oordelen of te veroordelen: “Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons en geef ons de vrede.” “Amen” De entree voor dit concert is gratis. Dankzij uw vrijwillige bijdrage na afloop  kunnen we regelmatig concertseries blijven geven. Uw gift wordt dan ook bijzonder op prijs gesteld.