2 maart 2013

Lokale omroep WFM op glasvezelnet in Millingen aan de Rijn.

Sinds enige tijd wordt er in Millingen aan de Rijn hard gewerkt om inwoners aan te sluiten op het glasvezelnet. Daarbij hebben inwoners de keuze uit een groot aantal providers waarmee zij een contract kunnen afsluiten. Bij WFM komen veel vragen binnen van inwoners die net zijn aangesloten en tot de ontdekking komen dat WFM niet te ontvangen is. Wettelijk gezien dient elke provider de WFM-kabelkrant en het de radio-uitzendingen op te nemen in het basispakket. Voor elke aanbieder geldt een wettelijke doorgifteplicht. De praktijk tot dusverre is helaas wat weerbarstiger. Alleen KPN voldoet aan deze wettelijke plicht. Vlak na oplevering van een glasvezelaansluiting kan het zijn dat WFM bij KPN nog niet te ontvangen is, echter enkele dagen later wanneer de apparatuur bij de klant een automatische update heeft ontvangen, is de kabelkrant te ontvangen op kanaal 583 en de radio op kanaal 983. Alle andere providers dienen via Glashart Media het signaal af te nemen. Glashart Media moet het signaal weer van KPN krijgen. En juist dat laatste is tussen de diverse partijen nog niet goed geregeld. Dus zijn we tot dusverre alleen via UPC en KPN te ontvangen. Het enige wat een klant kan doen is contact opnemen met zijn provider en de provider daar op aan te spreken. Ook vanuit WFM wordt richting Glashart Media druk uitgeoefend om het radio en tv-signaal via de andere providers uit te zenden.