2 maart 2013

Gelderse werkdag in Ubbergen.

Deze zaterdag werd in de gemeente Ubbergen de “Gelderse Werkdag” van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland gehouden. Dit is een dag, waarbij een deel van de  ongeveer 5600 vrijwilligers in de provincie Gelderland in de gelegenheid worden gesteld om samen een klus te doen of om deel te nemen aan een excursie.  En dat kon vandaag in de gemeente Ubbergen, waar omstreeks 09.00 uur al 150  a 200 vrijwilligers bij elkaar gekomen waren om iets in de Ooijpolder of op de Heuvelrug te betekenen. De animo om bomen te knotten en te snoeien of ander vrijwilligerswerk in het cultuurlandschap te doen, neemt toe, aldus directeur Arjan Vriend, die deze  zaterdagochtend tijdens de jaarlijkse werkdag van Landschapsbeheer Gelderland de deelnemers in de Havo  in Ubbergen toe sprak. Vriend zei dat met name veertigers en vijftigers vaker in de natuur gaan werken. “Vaak zijn dat hoogopgeleide mensen die beseffen dat een mooie leefomgeving essentieel is voor hun welbevinden. Mensen ook die in deze steeds sneller wordende wereld hun hoofd eens lekker leeg willen maken.”  De vrijwilligers van vandaag gingen onder meer wilgen knotten in de Ooijpolder en heggen vlechten in de heuvels bij Beek. Verder waren er excursies naar onder meer de Romeinse waterleiding tussen Berg en Dal en Nijmegen, de Duivelsberg, het Filosofendal, en de Elyzeese Velden. Voor deze gelegenheid waren er heel veel fietsen ingehuurd van Ben Meij Tweewielers uit Erlecom, zodat alle deelnemers op de fiets naar hun project konden gaan of aan de excursie konden deelnemen. Tijdens deze dag werden door de Stichting Landschapsbeheer Gelderland prijzen uitgereikt aan Ruud Schaafsma (Landschapsknokkertje) en aan Alex Guliker (aanmoedigingsprijs) zie de foto’s (komen nog meer)

DSC_9319_Gelderse_werkdag

 

Geslaagde Gelderse Werkdag 2013

PERSBERICHT datum: 3 maart 2013

De Gelderse Werkdag 2013, gehouden in de gemeente Ubbergen was een succes! De meer dan 150 vrijwilligers, actief in natuur en landschap in de provincie Gelderland, genoten van het mooie afwisselende landschap en de interessante excursies. Vast onderdeel is de uitreiking van de ‘Landschapsknokker’ aan een vrijwilliger die zich zeer verdienstelijk heeft ingezet voor het beheer en behoud van het landschap in Gelderland. Ruud Schaafsma, coördinator van de werkgroep Beken en Sprengen van IVN Zuidwest Veluwezoom, ontving het ‘landschapsknokkertje’ (bronzen beeldje) en een geldbedrag van € 500,- uit handen van de voorzitter van de jury, Dirk van Uitert.

Stichting Landschapsbeheer organiseert ieder jaar de Gelderse Werkdag; een dag voor alle bij haar aangesloten vrijwilligers. Zij zijn onmisbaar voor het beheer en behoud van het landschap. Vele groepen zijn in Gelderland actief met knotten, snoeien en planten.

Werken en genieten
Het motto van de Gelderse Werkdag is samen genieten van het landschap. Er wordt op bijzondere locaties gewerkt en er zijn inspirerende excursies.
Samen met het jubilerende IVN Rijk van Nijmegen (40 jaar) en andere lokale natuurorganisaties was er een uitgebreid programma samengesteld. Zowel de Ooijpolder als de stuwwal kreeg een opknapbeurt.

Er werd onder andere gewerkt in de Groenlanden (zichtlijnen op een orchideeën veld hersteld), op de Duivelsberg (opschonen van poelen) en in ’t Zwanenbroekje (wilgen knotten en opslag verwijderen).

Na het openingswoord van directeur Arjan Vriend van Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Anne Baard (voorzitter IVN Rijk van Nijmegen) benadrukte burgemeester Wilbers dat de gemeente Ubbergen toch echt de mooiste gemeente is en dat de vrijwilligers moesten uitkijken naar Nescio, die ook altijd genoot van het landschap rondom Nijmegen en Ubbergen.

 

Genieten werd zeker gedaan. Vele vrijwilligers spraken over de verschillende bijzondere landschappen op een relatief kleine afstand van elkaar. Dat men graag komt naar de Gelderse Werkdag bleek wel uit de fietstocht van 40 km die een 74 jarige vrijwilliger uit Bennekom er al op had zitten voordat hij aan het zagen ging in de Groenlanden.

 

Landschapsknokker en aanmoedigingsprijs
Ruud Schaafsma, coördinator van de werkgroep Beken en Sprengen van IVN Zuidwest Veluwezoom werd uitgeroepen tot Landschapsknokker 2013. Hij zet zich al 20 jaar in voor het herstel en onderhoud van de beken en sprengen en schreef onder andere twee bijzondere boeken met cultuurhistorische wandelroutes.
Ruud was ‘Blij verrast en wil juist ook de (zijn) bekenvrijwilligers in de eer betrekken die hem ten deel is gevallen”, maar -zo gaf hij aan- ‘die zijn veel liever elke week in en bij die beken actief’. Hij denkt al na over besteding van het geldbedrag en ook hij zoekt, net als de Lanschapsknokker 2012, Hans Boland,  waarschijnlijk een relatie met jeugd en landschap.

 

Alex Guliker, coördinator van de in 2012 opgerichte Landgoedwerkgroep Gerven en Hell (Putten),  ontving de aanmoedigingsprijs. Deze prijs is voor een vrijwilliger die vrij nieuw is in het vrijwilligerswerk en opvalt door zijn of haar inzet.

Samen voor het landschap

In 2013 organiseerden we de Gelderse Werkdag samen met IVN Rijk van Nijmegen,

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, De Ploegdriever, Via Natura,

Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen, Staatsbosbeheer, Stichting

De Refter, HSV De Voorn, Havo Notre Dame Des Anges, Gemeente Ubbergen,

EHBO Vereniging Beek-Ubbergen en Stichting Gilde Nijmegen.


I