28 februari 2013

MIJN VERLANGEN IS in Medisch Centrum Gelderse Poort.

Cobi Nijhuis en Els Tijkorte organiseren  op dinsdag 26 maart “MIJN VERLANGEN IS…” opstellingen als therapeutische werkwijze om weer contact te krijgen met je eigen levensverhaal.  Zij doen dit in Medisch Centrum  De Gelderse Poort, Hazeldonklaan 2, 6573 BJ Beek-Ubbergen. Tijd 19.30-22.30 uur [inloop vanaf 19.00 uur] Kosten Inbreng vraag: € 40,00 | Representant: € 10,00. Aanmelden Cobi Nijhuis, bij jezelf, 06-10905358 of Els Tijkorte, De Rode Beuk, 06-26632223
of via mail: info@bijjezelf.nl |www.bijjezelf.nl

MIJN VERLANGEN IS…
Je eigen verlangen leven en realiseren lukt alleen als je vrij bent van tegenstellingen in jezelf en vrij bent van invloeden uit het verleden of je omgeving. Om die vrijheid te bereiken, is het nodig dat je je onvrijheid kent en weet waaruit deze is ontstaan: heb je delen van jezelf afgesplitst, heb je afstand gedaan van eigen behoeften en gevoelens, zijn uit vorige generaties traumatische ervaringen en overlevingsstrategieën doorgegeven, waardoor jij het contact met je zelf bent kwijtgeraakt?
Problemen hebben vaak hun oorsprong in onverwerkte, ingrijpende gebeurtenissen en in traumatische ervaringen die iemand als kind of volwassene heeft gehad, of die in vorige generaties hebben plaatsgevonden.
Heb je chronisch last van lichamelijke en psychische symptomen of heb je misschien relatieproblemen? Dan kan deze vorm van opstellingen een spiegel voor je zijn waarin je jezelf kunt herkennen.
Wat zijn opstellingen
Onze manier van werken met opstellingen gaat er van uit dat een persoon, een familie of een organisatie gezien kan worden als een ‘systeem’ met een eigen dynamiek. Wat zich afspeelt in een persoon zelf of tussen verschillende personen uit zijn systeem kan zichtbaar en tastbaar gemaakt worden door zgn. ’representanten’, in de vorm van mensen of voorwerpen, een plek te geven in de ruimte. Wanneer zij in de ruimte zijn geplaatst noemen we dat een ‘opstelling’. Daardoor ontstaat inzicht in datgene, wat de verhoudingen in een familie of organisatie verstoort en wat de levenskracht blokkeert en psychische of lichamelijke symptomen veroorzaakt.