12 februari 2013

Voortgang N840 tussen Beek en Millingen.

Voorjaarswerk aan de N840 in Leuth. De provincie is eind augustus vorig jaar gestart met werkzaamheden aan de N840 in Leuth en tussen Leuth en Millingen a/d Rijn. De planning van de werkzaamheden moest worden aangepast door de vondst van onbekende (vooroorlogse) leidingen en leidingen op niet voorziene locaties, dieptes en huisaansluitingen. Door de vertraging in de kom van Leuth en de ongunstige weersomstandigheden zijn enkele werkzaamheden doorgeschoven naar het voorjaar. Het werk is in januari 2013 gestart en loopt tot juni 2013. De voortgang van de  werkzaamheden is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden.  Werkzaamheden bebouwde kom Leuth: Aan de Steenheuvelsestraat en de Botsestraat; Aanleg van nieuwe trottoirs; Aanleg van het riool in het trottoir van Steenheuvelsestraat van huisnummer 8 tot 4; Herstraten van de inritten; Aanpassing van de kruising Morgenstraatje inclusief de bushaltes; Aanbrengen deklaag, deze bestaat uit rode fietstroken en een zwarte rijloper incl. gootlaag.  Verkeersmaatregelen: Voor de werkzaamheden aan de N840 in de kom van Leuth, het aanbrengen van de deklaag c.a., is het noodzakelijk de kom af te sluiten. De Weverstraat in Kekerdom wordt ook weer afgesloten. Het verkeer wordt gedurende een periode van 3 weken omgeleid over de Polderweg.  Voor de overige werkzaamheden, daar waar gewerkt wordt langs of aan een gedeelte van de weg, wordt lokaal een halve rijbaan afgezet over 50 meter aan de Steenheuvelsestraat en de Botsestraat. Deze werkzaamheden worden in de maanden februari en maart overdag uitgevoerd. Overige werkzaamheden: Tussen rotonde Hubertusweg en de aansluiting Thornsemolen en de rotonde Lieskes Wengs en aansluiting Eversberg wordt het asfalt voorzien van een beschermlaag en de markeringen vernieuwd; Op verschillende kruisingen worden op de fietspaden rode vlakken van asfalt aangebracht.  Deze werkzaamheden worden gecombineerd met het aanbrengen van de deklaag in Leuth. De betreffende wegvakken worden voor enkele dagen afgesloten. Over de exacte data’s wordt u 2 weken van te voren ingelicht via WFM, deze website en krantenberichten.  Temperatuur: Voor de werkzaamheden zoals hierboven genoemd aan het asfalt, de gootlagen en de fietsstroken is een temperatuur van 15 graden of hoger noodzakelijk. Naar verwachting wordt het werk tussen maart en mei uitgevoerd. Over de exacte data wordt u tijdig geïnformeerd.-

DSC_1599

Inmiddels is er een inhaalverbod ingesteld voor de hele Kapitteldijk en Thornsestraat. Inmiddels zijn de borden op de Thornsestraat weer gedraaid en gelden daar nog niet. Op dit gedeelte van de Kapitteldijk geldt sowieso al een inhaalverbod, omdat er een doorgetrokken streep is.

Meer informatie

Provincieloket

Telefoon 026 359 99 99

E-mail provincieloket@gelderland.nl

 

Vragen?

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de opzichter van de provincie, de heer R. Straten onder nummer 026-3599272

 

 

 

Vragen?

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de opzichter van de provincie, de heer R. Straten onder nummer 026-3599272