4 februari 2013

Baggeren in het Meertje

Sinds enige tijd is men druk doende met het uitbaggeren van t Meertje in het Ooijse Schependom te Nijmegen. Nu het water in de Waal weer stijgt, stijgt het ook in het Meertje, maar dat is (nog) geen reden om de baggerwerkzaamheden stil te leggen. Een grote kraan is gestaag bezig om het slib omhoog te brengen en in een daar naast gelegen baggerschip te deponeren. zie de foto’s.

DSC_8700_baggeren