2 februari 2013

PVDA praat over samenwerking

Alle partijafdelingen, fracties , burgemeesters en wethouders van de PvdA van de gemeenten in de Regio Rijk van Nijmegen kwamen zaterdagmorgen  bijelkaar in het prachtige schoolgebouw van de Havo Notre Dame des Anges in Ubbergen om een rapport te bespreken over de eisen die zij stellen aan alle samenwerkingsverbanden die er nu al zijn en in de toekomst gaan ontstaan. Die gaan ontstaan omdat er  heel veel taken voor de gemeentes bijkomen. Zijj denken nl. dat de meeste gemeenten te klein zijn voor al die taken. Henk Krijger van de PvdA Nijmegen vatte de voorstellen samen, Thieu Hoeken van de Ubbergse tak bracht verslag uit van de huidige fusie activiteiten in MUG- verband en enige voorbeelden uit de Ubbergse praktijk en John  Kerstens , het  Arnhemse kamerlid van de PvdA, vertelde over de Haagse standpunten over deze onderwerpen. Het was een vruchtbare bijeenkomst die zeker een vervolg zal krijgen. tekst Thieu Hoeken. zie de foto’s.

DSC_6959_PVDA