2 februari 2013

Er komt weer een hoogwatergolf.

Hoogwaterbericht 2 februari:  Een nieuwe hoogwatergolf is op weg naar Nederland. Vooral de Rijn zal de komende dagen verder stijgen, naar een waterstand dichtbij de stand van eind vorig jaar. In de Maas valt het mee en is de hoogste stand vanmiddag al bij Eijsden gepasseerd.  Op 27 januari viel de dooi in in het stroomgebied van de Rijn en de Maas. De warme lucht verspreide zich snel over het hele stroomgebied. Een situatie met potentie voor hoogwater, maar in eerste instantie leek het nog wel mee te gaan vallen. In de Middelgebergten lag maar een klein sneeuwdek: in de Ardennen veelal minder dan10 cm en in de Duitse heuvelgebieden tot 20 cm.  Als er hoogwater zou komen, dan moest dat van extreme regenval komen en niet door smeltende sneeuw.  Bij het eerste flinke regengebied op 29 januari was meteen al veel van de sneeuw weg gedooid. De waterstanden in de rivieren stegen wel meteen flink. De Maas bereikte woensdag een afvoer van 1100 m3/sec. In de Rijn duurde het tot gisteren voor het water bij Nederland aankwam. Foto Onno Swart

DSC_4043a_HOOGWATER

Dit bericht is inmiddels aangevuld (bij lees meer) met de verwachting van 3 februari (zondag) en 4 februari (maandag)

Vrijdagmiddag volgde een volgend regengebied. Dit trok vrij snel over de Ardennen, maar bleef lang hangen boven Zuid Duitsland en Zwitserland. Lokaal viel daar tot 8 cm regen in de afgelopen 24 uur. Voldoende voor een sterke stijging en de zijrivieren van de Rijn bereikten dan ook waterstanden die maar eens in de 2 tot 5 jaar voorkomen. Inmiddels in het droog geworden en op enkele buien en kleinere regengebieden na blijft het dat de komende 2 dagen. Voor de Rijn betekent dat, dat de  waterstanden bovenop de golf die nu onderweg is, nog verder zullen stijgen.  In Midden Duitsland bleef de neerslag op vrijdag beperkt en de kleinere zijrivieren die daar in de Rijn uitkomen stijgen nu niet. De meeste gaan vanaf vandaag zelfs weer langzaam dalen. Een uitzondering is de Moezel, die ook water vanuit Frankrijk (de Vogezen) krijgt. Daar bleef het regengebied ook lang hangen en viel veel neerslag. De Moezel blijft daarom de komende 2 dagen nog blijft stijgen. Extreme standen worden daar echter niet verwacht.  De situatie lijkt veel op de hoogwatergolf van eind december. Toen kwam ook de hoofdmoot van het water uit Zuid Duitsland en bleef de Moezel wat achter. Op grond van dit beeld verwacht ik dat de waterstand bij Lobith door kan stijgen tot richting de 13,5, misschien 14 meter in de tweede helft van de komende week.  Vanmorgen bereikte de Rijn bij Lobith een stand van 11,75 m. De komende 2 dagen zal de verdere stijging nog niet zo snel gaan; omdat het meeste water van ver moet komen, vanaf dinsdag stijgt het dan weer sneller, naar een piek op donderdag bij ca 13,75 m.  De Maas is door de regenval van gisteren opnieuw tot boven de 1.000 m3/sec gestegen. Eerder was dat al gebeurt door de smeltende sneeuw op woensdag. De regenval op vrijdag bleef echter beperkt en een groot hoogwater zit er zeker niet in. Op dit moment stroomt er ca 1150 m3/s langs Eijsden. De komende uren zal de afvoer nog iets kunnen stijgen, maar de 1200 m3/s wordt al niet meer bereikt. In de Ardennen dalen de meeste beken nu ook weer. Vanaf vanavond gaat de afvoer dan bij Eijsden weer wat zakken. Neerslag wordt er t/m zondag weinig verwacht in de Ardennen. De afvoer vanuit de Roer is niet groot en ook Nederlandse zijbeken van de Maas voeren niet veel water af. Stroomafwaarts in Nederland zal de afvoer in de Maas dan ook nauwelijks verder stijgen.  De komende dagen wordt het niet helemaal droog in de stroomgebieden, maar de neerslaghoeveelheden die nu verwacht worden, zijn niet groot genoeg om de waterstanden veel verder te laten stijgen. Enige uitzondering is een regengebied dat op dinsdag over trekt. Mogelijk dat dat in de Ardennen voldoende brengt om de afvoer van de Maas weer wat te laten stijgen. Ook kan er dan in Midden Duitsland nog regen vallen, die dan samenvalt met de hoogwatergolf die vanuit Zuid Duitsland dan ongeveer daar is aangekomen.   Het blijft nog even afwachten wat het precies gaat worden.

Hoogwaterbericht 3 februari

De situatie ontwikkelt zich zoals gisteren verwacht. De Maas is in Zuid Limburg over zijn hoogtepunt heen, de Rijn stijgt in de loop van de week verder tot een piek van ca 13,75 op donderdag.  Na de extreme regenval in Zuid Duitsland, Zwitserland en de Vogezen zijn de Bovenrijn en de het meest bovenstroomse deel van de Moezel naar extreem hoge waterstanden gestegen. Bij Maxau werd een waterstand van bijna 800 gemeten, circa 50 cm onder de hoogste waterstand die daar in de winter is gemeten. (in mei komen daar doorgaans de hoogste waterstanden voor). Ook de Neckar bereikte een zeer hoge stand. Dit water verzamelt zich nu in de Middenrijn en bereikt over ca 2 dagen Koblenz.  Opvallend aan deze hoogwatergolf is dat de zijrivieren in Midden Duitsland geen hoge afvoer meer hebben. De regenval van vrijdag trok daar vrij snel over en de afvoer die nu nog van daaruit naar de Rijn stroomt, is nog afkomstig van regenval en smeltende sneeuw eerder in de week. De Moezel stijgt nog wel licht, omdat daarmee ook water vanuit de Vogezen wordt afgevoerd, waar vooral in het zuiden vrijdag wel veel regen viel.  Rijn en Moezel samen leveren op dinsdagmiddag een piek op bij Koblenz rond de 720 lokale waterstand. Deze piek is dan in de nacht van dinsdag op woensdag bij Keulen en donderdagochtend bij Lobith. Op grond van het water wat zich nu in de rivieren bevindt, gaat de waterstand in Lobith naar ca 13,75 m. Dat is ca 40 cm onder de stand van eind december vorig jaar.  Er is nog een ontwikkeling die dit beeld kan veranderen en dat is een regengebied dat op dinsdag passeert. Zondagavond passeert een eerste neerslaggebied, maar dat brengt niet veel neerslag en wat er valt is veelal sneeuw in de Middelgebergten. Een intensiever regengebied wordt op dinsdag boven het stroomgebied van de Rijn verwacht. Deze neerslag kan in Midden Duitsland voor een extra impuls zorgen in de zijrivieren daar en de golf in de Rijn nog wat verder opstuwen. Zoals het er nu naar uit ziet, zijn de hoeveelheden niet groot en zal het hoogsten om enkele decimeters extra gaan. Vorig jaar december zagen we een zelfde situatie en toen leverde deze extra neerslag ook niet veel extra afvoer op.  De Maas is sinds gisterenmiddag gaan dalen bij Eijsden, na een piek op ca 1150 m3/sec; net iets hoger dan de piek van vorige week woensdag. Komende nacht passeert een regengebied dat voor een kleine nieuwe stijging kan zorgen. In de Ardennen is gisteren wat sneeuw gevallen, die agv deze nieuwe regen zal smelten. Een kleine stijging van de Maasafvoer bij Eijsden tot boven de 1000 m3/sec is morgenochtend weer mogelijk. Intensief wordt de regenval niet, dus geen grote stijging. Dinsdag passeert ook in de Ardennen een volgend neerslaggebied. Zoals het er nu naar uit ziet, zal dat merendeels sneeuw zijn. In ieder geval geen grote hoeveelheden die voor een stijging van de waterstanden kunnen zorgen.  Bijzonder bij de Maas is verder nog dat de extreme regenval die in Zuid Duitsland en de Vogezen viel ook het meest bovenstroomse deel van de Maas heeft geraakt. De afvoer is daardoor sterk gestegen. Dit water doet er vanaf daar echter 5 tot 6 dagen over voordat het België bereikt. Het zal daarom geen invloed hebben op de hoogwatergolf die nu door Nederland stroomt.

Hoogwaterbericht 4 februari

Weersituatie: Sinds gisteren is er wat regen gevallen in de Ardennen en ook in Duitsland bleef het niet droog. Op de afvoer in de rivieren heeft dit tot nu toe weinig invloed gehad. Morgenochtend trekt een actiever neerslaggebied over. In de heuvels zal dit al snel als sneeuw vallen, zodat de invloed op de waterafvoer niet groot zal zijn.  Ook de dagen daarna blijft het onstabiel weer, met zo nu en dan neerslag, maar de temperaturen zakken boven de 200 tot 300 m tot onder nul, zodat dit in de heuvels ook vooral sneeuw zal zijn.

Rijn

De hoogwatergolf in de Bovenrijn bevindt zich nu bij Mannheim. De golf in de Moezel is Trier al voorbij en als deze bij Koblenz aankomt, ligt hij bijna 1 dag voor op de golf uit de Bovenrijn.  Omdat de golven niet samenvallen en de de andere zijrivieren in Midden Duitsland ook dalen zal dit geen heel hoge hoogwatergolf worden.  Morgenochtend wordt de hoogste stand bereikt bij Koblenz, ca 30 cm lager dan in december tijdens het vorige hoogwater. Stroomafwaarts is de toestroom vanuit de zijbeken ook wat kleiner dan in december, zodat de stand nog iets verder zal dalen ten opzichte van december. Voor Lobith verwacht ik een stand van ca 13,75; dat is ca 45 cm onder de stand van december. De hoogste stand passeert dan in de nacht van woensdag op donderdag of donderdag vroeg in de ochtend.  Na donderdag nog een dag of 2 langzaam dalende standen en daarna zet weer een snellere daling in.

Maas

De Maas is in Zuid Limburg al weer 2 dagen aan het dalen. De golf bevindt zich nu in Noord Limburg. De regen van vandaag en morgen kan nog voor een paar kleine oprispingen zorgen in de afvoer, maar boven de 1000 m3/sec zal het dan niet meer komen.