29 januari 2013

Informatiebijeenkomst Verkeerscirculatieplan Ubbergen

De gemeente Ubbergen werkt al geruime tijd aan een verkeerscirculatieplan voor de gemeente Ubbergen. Ook de inwoners van de gemeente kunnen hun ideeën daarover ventileren en daarom was er maandagavond een bijeenkomst georganiseerd in dorpshuis De Sprong te Ooij, waarbij de burgers mee konden denken en praten over het plan. Er werd, na de inleiding door burgemeester Paul Wilbers en een medewerker van de Grontmij, die dit plan uitwerkt, in groepjes gepraat over de knelpunten in de gemeente Ubbergen. Helaas was de opkomst erg klein. Ongeveer 15 mensen waren naar de Sprong gekomen, terwijl men eigenlijk op een veelvoud daarvan gerekend had. Desondanks werd het een “vruchtbare avond” en komt er nog een vervolg. zie de foto’s.

DSC_6364_verkeerscirculatieplan