22 januari 2013

Start activiteiten Nevengeul in Lent.

De komende jaren ondergaat Nijmegen een enorme verandering. In het kader van Ruimte voor de Rivier wordt hier de dijk verlegd en een nevengeul gegraven. Hierdoor ontstaat er – in het hart van Nijmegen – een eiland in de Waal met ruimte voor wonen, recreatie en cultuur, water en natuur. Met het project Ruimte voor de Waal Nijmegen ontstaat voor jong en oud een veilige, droge toekomst in de oudste stad van Nederland.  Samen met schoolkinderen van twee Nijmeegse basisscholen en Burgemeester Hubert Bruls heeft Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu dinsdagmorgen op bijzondere wijze stil gestaan bij de start van het werk, door de eerste graafwerkzaamheden uit te voeren voor de nevengeul. zie de foto’s.

DSC_2867_nevengeul

 

 

Minister Schultz: ‘Nijmegen krijgt bijzondere impuls met stadseiland in de Waal’

Vandaag is in Nijmegen het startsein gegeven voor het omvangrijke project Ruimte voor de Waal Nijmegen. Samen met 50 schoolkinderen en burgemeester Bruls van Nijmegen verrichtte minister Schultz van Haegen symbolisch de eerste graafwerkzaamheden voor de nevengeul die hier wordt gerealiseerd in het kader van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Door de nevengeul ontstaat een eiland in de Waal. Om meer ruimte te geven aan de rivieren en zo overstromingen te voorkomen, geeft het Rijk op meer dan 30 plaatsen ruimte aan de rivieren.

De Waal maakt bij Nijmegen een scherpe bocht en vernauwt zich hier als een flessenhals. Bij hoogwater kan de rivier het water niet verwerken. Om de bewoners te beschermen tegen overstromingen wordt bij Lent-Nijmegen de dijk verlegd en een nevengeul gegraven. Hierdoor ontstaat er – in het hart van Nijmegen – een eiland in de Waal met ruimte voor wonen, recreatie en cultuur, water en natuur. Minister Schultz: “Nijmegen wordt dankzij de nieuwe geul in de Waal niet alleen veiliger. De stad krijgt een bijzondere impuls met de komst van een stadseiland. Hiermee laat Nederland zien waar een klein land groot in kan zijn.”

Nijmegen ingrijpend anders
Het eiland wordt verbonden met Nijmegen-Noord door middel van drie bruggen: twee nieuwe bruggen en een verlenging van de Waalbrug. Burgemeester Bruls: “Door deze ingreep en alle andere ontwikkelingen op beide oevers van de Waal zal het uiterlijk van Nijmegen ingrijpend veranderen. De Waal wordt het hart van een nieuw en levendig stukje Nijmegen.’’

De combinatie i-Lent, die bestaat uit Dura Vermeer Divisie Infra BV en Ploegam BV, is de komende jaren op verschillende plekken gelijktijdig aan het werk met de geul, de dijk en de bruggen. Om de overlast voor de omgeving te beperken vindt het transport zoveel mogelijk plaats per schip en zal in het werkgebied een bouwweg worden aangelegd. Eind 2015 moeten de werkzaamheden voor de waterveiligheid zijn afgerond; in augustus 2016 moet het hele project gereed zijn. Kosten voor dit project zijn 351 miljoen euro.

RUIMTE VOOR DE RIVIER
In Nederland hebben we steeds meer kans op overstromingen omdat de rivier ruimte verliest. De rivieren liggen ingeklemd tussen steeds hogere dijken, waarachter steeds meer mensen wonen. Tegelijkertijd is de bodem achter de dijken gedaald. Bovendien kent ons klimaat steeds meer extremen. Het regent vaker en harder, waardoor de rivieren meer water moeten verwerken. Het gevolg: stijgende waterstanden en meer kans op overstromingen met grote impact op mens, dier, infrastructuur en economie. Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren. De waterstand moet omlaag. De regering neemt daarom maatregelen om het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. Rivieren krijgen op meer dan 30 plaatsen meer ruimte. Deze maatregelen vormen samen het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier. Een uniek programma waarin Rijkswaterstaat sámen met waterschappen, gemeenten en provincies zorgt voor de veiligheid van vier miljoen Nederlanders. Met als opbrengst een veilig en mooi rivierengebied in 2015. Meer informatie: ruimtevoorderivier.nl. Het programma Ruimte voor de Rivier is onderdeel van de het Deltaprogramma, waarin gewerkt wordt aan de waterveiligheid van Nederland op lange termijn.

NIJMEGEN OMARMT DE WAAL
Het Project Ruimte voor de Waal is één van de projecten bij de rivier de Waal die ervoor gaat zorgen dat gezicht van Nijmegen de komende jaren ingrijpend verandert. Naast de dijkteruglegging bij Lent wordt gewerkt aan de bouw van stadsbrug De Oversteek, ontwikkeling van centrumgebied de Citadel in Nijmegen-Noord, de transformatie van een industriegebied in Nijmegen-West tot woongebied Waalfront en een face-lift van de Waalkade en omgeving. Deze projecten maken dat de rivier in de toekomst niet langer langs, maar door Nijmegen stroomt: ‘Nijmegen omarmt de Waal’. Meer informatie: ruimtevoordewaal.nl en nijmegen.nl/nodw.