5 januari 2013

Eigen SPEULPLEK voor Ooij

De bouw van de woningen in het gebied Ooijse Graaf (naast de sportvelden) is voorlopig op de lange baan geschoven. Hierdoor heeft de Buiten Schoolse Opvang het idee opgevat om het braakliggende terrein direct achter de Dispel te gaan gebruiken als bouwspeelplaats. Via de VONK van Ubbergen hebben ze hiervoor subsidie gekregen. Probleem is dat dit deel van het terrein eigendom is van het Waterschap en niet bebouwd mag worden. Inmiddels is een werkgroep van betrokken bewoners actief, onder de naam “Ooijse Graaf wordt Speulplek”. Zij zijn bezig met het bedenken van ideeën voor het grotere gebied met de twee heuvels, tot aan de Marialaan. Ze werken hierbij samen met de BSO. De gemeente Ubbergen en corporatie  Oosterpoort steunen dit initiatief van harte. Momenteel wordt overleg gevoerd met de gemeente over wat er allemaal mogelijk is op het braakliggende terrein. Oosterpoort wil graag vanuit hun wijkaanpak deelnemen in het initiatief en dit ook financieel ondersteunen. “De Speulplek” kan een plek worden waar kinderen kunnen spelen, klimmen en klauteren. Waar ze kunnen graven en hutten bouwen. Waar ze kunnen leren van de natuur,  de aanwezige planten en dieren. Het kan een plek zijn waar ouders met hun kinderen allerlei activiteiten ondernemen, waar opa’s en oma’s kunnen verpozen en waar hun kleinkinderen veilig kunnen spelen. Een mooie plek voor allerlei buurtactiviteiten. De school “Op Weg” kan het terrein gebruiken voor educatieve doeleinden en voor buitensport. Het terrein kan ook ruimte bieden aan hondenliefhebbers om hun hond uit te laten langs aan te leggen uitlaatpaden, die gescheiden zijn van de speelplaatsen. Kortom een ontmoetingsruimte voor het hele dorp. De werkgroep gaat nu op zoek naar subsidie mogelijkheden. Zij hebben daar goede hoop op.  Inmiddels is een Nieuwsbrief verspreid in de buurt, waarop al enkele zeer enthousiaste reacties zijn binnengekomen.  Er wordt gewerkt aan een website en er is een e-mailadres, waar iedereen kan reageren op het initiatief:  info@despeulplek.nl . Binnenkort wordt een bord op de locatie geplaatst en zal opnieuw een Nieuwsbrief verspreid worden met daarin nieuwe activiteiten. Wilt u reageren, of wilt u een actieve bijdrage leveren nu of straks als “De Speulplek”er is, dan kunt u een bericht mailen. We horen graag van u, want “De Speulplek” is van ons allemaal. zie de foto’s.

DSC_6604speulplek