10 december 2012

Informatie over de N840.

Informatie omtrent de werkzaamheden N840 (tussen Beek en Millingen aan de Rijn) De planning moet, in deze winterse tijd, dagelijks aangepast worden. Door de weeromstandigheden zijn we ook genoodzaakt de manier van werken aan te passen. Vorige week zijn we iets ingelopen op de planning. Dat gaf ruimte om in Leuth vast een gedeelte asfalt aan te brengen. Wij gaan er nog steeds van uit dat de Steenheuvelsestraat vóór de kerst opengesteld wordt. lees verder.


 

 

Werkzaamheden 2012

–       bestraten trottoirs (alleen mogelijk bij minder vorst. Wanneer de vorst doorzet worden voor de veiligheid de gaten in en langs het trottoir gedicht)

–       aanbrengen in totaal drie lagen asfalt tussen donderdag 13 tot 20 december

Werkzaamheden 2013

In het nieuwe jaar worden de volgende werkzaamheden afgerond:

–       aanpassing kruising bij de Morgenstraat en bushaltes

–       maken gemeentelijk riool in trottoir vanaf de Wetering naar de kaasfabriek

–       afmaken trottoirs en aanstraten particuliere inritten tegen nieuw trottoir

–       maken en herstellen inritten en fietsoversteken

–       aanbrengen gootlaag door wegzagen smalle rand langs trottoirband

–       aanbrengen rode fietssuggestiestroken en nieuwe deklaag (kunnen alleen worden aangebracht bij hogere temperatuur, dus waarschijnlijk rond begin april)

–       verjongen asfalt en aanbrengen nieuwe markeringen gedeelte vanaf de rotonde Lieskes Wengs naar de Kekerdomse Molen

–       aanpassen belijning gedeelte vanaf rotonde st. Hubertusweg tot de Thornse Molen

Bereikbaarheid en omleidingsroute

De omleidingen zijn aanwezig om de verkeersveiligheid van de bewoners in Leuth te kunnen handhaven. Wij begrijpen dat het lastig is voor mensen om vijf kilometer om te moeten rijden, maar de veiligheid van de bewoners van Leuth is simpelweg belangrijker. Mensen die de omleiding niet willen volgen, halen regelmatig paaltjes en betonblokken weg, zodat zij hun weg kunnen vervolgen. De diverse maatregelen die wij daartegen moeten treffen (vrachten grond voor de paaltjes aanbrengen)om Leuth veilig te houden, maken Leuth helaas op een andere manier onveilig. Bij calamiteiten kunnen hulpdiensten betonblokken en paaltjes namelijk snel verwijderen, maar vrachten grond en puin helaas niet. Bepaalde wegen in Leuth zijn nu dus zelfs voor hulpdiensten ontoegankelijk geworden. Dit is zoals u begrijpt niet wenselijk, maar blijkbaar onvermijdbaar om de verkeersveiligheid te kunnen waarborgen.

 

Wij vragen u nog twee weken begrip voor deze situatie.

 

Openbaar vervoer

Zodra de Steenheuvelsestraat weer open is, rijdt de busdienst de normale route. De tijdelijke haltes en de route door Kekerdom, worden dan opgeheven.

Verkeersmaatregelen na de kerst

–       De Steenheuvelsestraat gaat open voor de kerst.

–       De Polderweg wordt na opening van de Steenheuvelsestraat afgeslotendoor middel van een draaipoort.

–       Als er na de feestdagen in Leuth nog trottoirs gemaakt moeten worden, wordt een halve rijbaan afgezet. Verkeer kan met behulp van verkeersregelaars ingezet of een voorrangsregeling met borden met enige hinder door blijven rijden.

–       Tijdens de grote werkzaamheden in maart/april wordt de Steenheuvelsestraat tijdelijk afgezet. Het verkeer wordt dan voor enkele dagen omgeleid over de Polderweg. Hierover informeren wij u uiteraard uitgebreid in februari/maart

 

De wegenbouwers van het werk groot onderhoud N840 Beek – Millingen wensen u prettige kerstdagen en een gezond en veilig 2013

 

Vragen?

Heeft u vragen? In het directieverblijf aan de Botsestraat 45a in Kekerdom is op:

  • 11 december

Van 16.00 tot 18.00 uur een inloopspreekuur waar u van harte welkom bent.

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de opzichter van de provincie, de heer R. Straten onder nummer 026-3599272