26 november 2012

Schoorsteen op Klaverland wordt veilig gemaakt

De schoorsteen van de oude steenfabriek op Klaverland in de Millingerwaard wordt op 29 november opgeknapt zodat mensen weer veilig langs de oude steenfabriek kunnen wandelen en fietsen. Tijdens het werk wordt de fietsroute verlegd en blijven het Klaverland en de Theetuin bereikbaar. Het werk duurt naar verwachting tien werkdagen.  De schoorsteen verkeert in een slechte staat en vertoont veel barsten en breuken. Daarnaast krijgen  vocht en vorst meer vat op het metselwerk waardoor er stukken steen losraken en naar beneden kunnen vallen. Door deze onveilige ontwikkeling grijpt Staatsbosbeheer in en gaat de schoorsteen consolideren.  De werkzaamheden bestaan uit het vastzetten van losse delen steen, herstel van de ringen die om de schoorsteen zitten en het dichtmetselen van gaten.  De bovenste 5 meter van de schoorsteen wordt  verwijderd omdat het in dusdanig slechte staat verkeert om het te herstellen.  De stenen van de schoorsteen worden hergebruikt voor het herstelwerk aan de schoorsteen. Om verval van de afgeknotte schoorsteen te beperken wordt er een betonplaat op de schoorsteen gelegd. Deze wordt voorzien van een ontluchtingspijp.  Staatsbosbeheer vraagt de bezoekers van de Millingerwaard de aanwijzingen van de aannemer te volgen en op afstand van de werkzaamheden en de schoorsteen te blijven. De fietsroute die langs de schoorsteen loopt wordt enigszins verlegd zodat de fietsroute met een geringe aanpassing gehandhaafd blijft. Het Klaverland en de Theetuin blijven bereikbaar voor bezoekers van de Millingerwaard.