15 november 2012

Persbijeenkomst nav inspraakperiode herindeling MUG gemeenten

De gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek organiseerden op donderdagmiddag15 november  een persbijeenkomst over de resultaten van de inspraakperiode MUG herindeling, die
1 november jl. is afgerond.  De bijeenkomst vond plaats in het gemeentehuis van Ubbergen en werd gedaan door de drie burgemeesters Paul Wilbers (Ubbergen), Marianne Schuurmans (Millingen aan de Rijn) en Harry Keereweer (Groesbeek).  Zij maakten de resultaten van de inspraakperiode bekend. Tevens werd vooruitgeblikt op de komende periode in het herindelingsproces. Tijdens de bijeenkomst bleek, dat er over het algemeen positief over de komende herindeling van de 3 gemeenten wordt gedacht. van het aantal mensen dat reageerden, was er vooral een groep uit Groesbeek dat er problemen mee had.  De belangstelling van de pers was matig. Alleen Geert Willems van de Gelderlander, Peter Hendriks van het WFM videoteam en ondergetekende waren aanwezig. zie de foto’s.

DSC_4382_MUG

Herindelingsproces
30 Augustus hebben de gemeenteraden van Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek ingestemd met het herindelingsontwerp. Met dit instemmend besluit ging de officiële acht weken durende inspraakperiode van start. Tijdens deze inspraakperiode konden inwoners en andere belanghebbenden hun zienswijze (mening) op het herindelingsontwerp kenbaar maken.
De ingediende zienswijzen worden de komende maand verwerkt in het definitieve herindelingsontwerp oftewel het herindelingsadvies. 20 December 2012 nemen de gemeenteraden in hun eigen raadsvergaderingen een definitief besluit over dit herindelingsadvies. Als dit besluit positief is dan is de herindeling weer een belangrijke stap verder.
Het herindelingsadvies wordt vervolgens naar Gedeputeerde Staten gestuurd. GS voorzien het herindelingsadvies van hun zienswijze en sturen het door naar de minister van Binnenlandse Zaken.
De minister zal binnen vier maanden besluiten of hij het herindelingsadvies aan de ministerraad toezendt voor de formele start van het wetgevingstraject. Het hele proces is gericht op een herindeling per
1 januari 2015.