15 november 2012

Informatie omtrent de werkzaamheden N840 tussen Beek en Millingen aan de Rijn

De werkzaamheden aan de N840 worden regelmatig doorgegeven via deze site en andere media. Deze informatie komt van de gemeente Ubbergen en is belangrijk voor een ieder, die in de polder woont of gebruik maakt van de polderwegen in de gemeente Ubbergen en de gemeente Millingen aan de Rijn. Wat er de komennde weken gebeuren gaat, leest u hieronder bij Lees meer. Het dorp Leuth is momenteel alleen te bereiken via de Bredestraat . Op diverse plaatsen proberen de automobilisten wel om via het gras en andere sluiproutes in het dorp te komen, maar op bijna al die plekken staan nu betobnblokken. Ook via de Zeelandsestraat- Plezenburgsestraat is het dorp niet meer bereikbaar. Ook langs de Botsestraat, nabij de Polderweg, waar de automobilsten via de berm de drempels wilden ontwijken, is nu een goot gegraven, zodat dat niet meer kan. Op de Botsestraat in Kekerdom, nabij de Eversberg, worden ook werkzaamheden uitgevoerd en daar wordt het verkeer geregeld via verkeerslichten, hetgeen in de spits enige vertraging oplevert. zie de foto’s.

DSC_4093_Botsestraat

 


 


Informatie omtrent de werkzaamheden N840 (tussen Beek en Millingen aan de Rijn)

Regelmatig informeren wij u hier de komende periode over via WFM, De Rozet en via de

onderstaande website.

www.gelderland/840.nl

www.henkbaron.nl

www.Ubbergen.nl

Voortgang werkzaamheden Kom Leuth

Voor Kerst 2012 is de Steenheuvelsestraat open voor alle verkeer, dit betekent dat mocht onverhoopt de vorst invallen, we stoppen met het leggen van het riool en de rijbaan klaar maken voor het asfalteren. Het asfalt staat ingepland. Het asfalt wordt voorzien van een tijdelijke deklaag, deze wordt in het voorjaar van 2013 weer verwijderd en wordt de definitieve deklaag met rode fietssuggestie stroken aangebracht.

We komen in 2013 dus altijd terug, voor de rijbaan dit zijn ca. 3 nachten en wat details.

Hulpdiensten

Geheel Leuth is bereikbaar via de Bredestraat.

Hierover is met de hulpdiensten goed gecommuniceerd. Iedere morgen rijdt een motorambulance door Leuth heen om de weg te verkennen en geeft dit door aan de centrale Meldkamer  zodat alle hulpdiensten en doctorsposten weten welke wegen zijn afgesloten en welke bereikbaar zijn. De meldkamer weet ook dat bij calamiteiten, dat zij door het werkvak mogen rijden ook in de nacht.

Iedere ochtend- en avondspits is er een motorambulance in de buurt van Leuth en Millingen, en er staat er een ambulance gereed in Beek (i.p.v.  Nijmegen) om op tijd in Millingen te kunnen zijn in verband met de werkzaamheden.

Bereikbaarheid en omleidingsroute

Leuth is alleen bereikbaar via de Bredestraat. Dit geldt ook voor het werkverkeer.

We hebben de nieuwbouwwijk Hengemunde, Haafakker en de Hoeting e.d. helemaal met beton blokken  afgezet. Dit is noodzakelijk om het sluipverkeer vanuit Millingen tegen te gaan. We hebben zelfs blokken moet plaatsen bij de Reusensestraat bij het speeltuintje omdat de auto’s door het speeltuintje naar de provinciale weg rijden en visa versa. We staan telkens weer versteld van, wat de automobilisten verzinnen, met gevaar voor een ieder, om maar door Leuth te kunnen rijden.

De beslissing dat de nieuwbouwwijk over de Bredestraat moet, is genomen omdat ca. 90% van de bewoners op Beek / Nijmegen zijn georiënteerd. We begrijpen dat er mensen zijn die naar Millingen moeten en dus 5 km moet omrijden. Voor mensen die moeten tanken of de autowassen bij Booltink is het ook een heel stuk om. Wij zijn ons bewust, dat het lastig is, maar hebben besloten om het op deze manier uit te voeren. De Morgenstraat is inmiddels ook afgesloten, er zit teveel sluitverkeer op die weg, via de Plezenburg naar de Bredestraat.

De weg heeft slechte zichthoeken, en tegemoetkomend verkeer kan niet passeren.

Om sluipverkeer tegen te gaan vanuit Millingen en visa versa is ook de Zeelandsestraat afgesloten.  Ter hoogte van huisnummer 71. zijn ook met betonblokken die iets uit elkaar staan zodat de fietsers en de motorambulance er door kunnen de weg dicht gezet. Dit is in overleg met de bewoners en veeteeltbedrijf overlegt.

De Plezenburgsestraat en het gedeelte Zeelandsestraat blijft bereikbaar via het Kerkplein.  Alleen als we trottoirbanden of asfalt aan het aanbrengen zijn wordt het tijdelijk afgezet, maar dat geldt voor elke aansluiting op de Steenheuevelsestraat.

De omleiding wordt aangegeven door borden zowel tekst als pijl borden.

Dat er mensen de borden niet volgen heeft te maken dat men tegenwoordig vaak op de TomTom rijdt. Men kijkt niet meer naar de borden maar laten het de TomTom uitzoeken met als gevolg dat ze op plaatsen terecht komen die wij niet willen, maar hier staan wij machteloos tegen.  Ook is er een categorie die het zelf  wil bepalen en blijven zoeken naar de kortste weg.

Nog meer borden plaatsen geeft geen verbetering omdat het aantal borden nu al zo groot is dat de bestuurders het niet allemaal kunnen verwerken en er op kunnen reageren, op de zeer geoefende bestuurder na natuurlijk.

Werkzaamheden tussen Kekerdom en Millingen aan de Rijn.

Vanaf medio week 47 (ca. 21 november a.s.) starten de nachtwerkzaamheden op de hoofdrijbaan vanaf de Kekerdomse molen tot komgrens Millingen. Vooruitlopend worden overdag al voor bereidende werkzaamheden uitgevoerd die geen tot beperkte hinder opleveren voor het doorgaande verkeer.

De kruising van de Eversberg wordt aangepast. en wordt het asfalt vernieuwd. Ook worden de vluchtheuvels van betonprint voorzien zodat er minder onkruid tussen de stenen komen.

Eind november is de verwachting dat de asfaltering- en bestratings werkzaamheden zijn afgerond op dit deel van de N840.

Woensdag 21 en donderdag 22 november wordt het asfalt verwijderd door frezen, onderstaand is de afwikkeling van het verkeer voor die data:

Woensdag tussen 19.00 uur en 06.00 uur verkeer in en uit  Millingen door Weverstraat in Kekerdom, de slagboom is dan open gesteld.

Donderdag tussen 19.00 uur en 06.00 uur verkeer in en uit Millingen via de Eversberg en via Zyfflich naar Beek.

Maandag 26 tot en met 29 november wordt er nieuw asfalt aangebracht, onderstaand is de afwikkeling van het verkeer voor die data:

Maandag en dinsdag tussen 19.00 uur en 06.00 uur in en uit Millingen door Eversberg en via Zyfflich naar Beek.

Woensdag en donderdag tussen 19.00 uur en 06.00 uur in en uit Millingen door de Weverstraat in Kekerdom, de slagboom is dan opengesteld.

Via omleidingsroute’s en tekstkarren wordt de omleiding aangegeven, volgt u de route’s zodat we door kunnen werken om de overlast tot een minimum te beperken.

Werkzaamheden tussen Rotonde Hubertusweg en Leuth

Het fietspad wordt op donderdag avond/nacht 15 november voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Deze werkzaamheden zijn in de nacht gepland. Het verkeer wordt omgeleid via de Ooij.

 

Doorgeschoven werkzaamheden naar 2013

Door diverse redenen, o.a. vertraging in de kom Leuth en weersomstandigheden zijn de volgende werkzaamheden doorgeschoven naar begin 2013:

–       Gedeelte kom Leuth: aanbrengen definitieve asfaltlaag incl. rode fietsstroken;

–       Gedeelte tussen rotonde Hubertusweg en aansluiting Thornsemolen: opfrissen asfalt inclusief vernieuwen van de markeringen;

–       Gedeelte tussen rotonde Lieskes Wengs en de Kekerdomse molen: opfrissen asfalt incl.. vernieuwen van de markeringen;

 

Openbaar vervoer

De buslijnen blijven tot het einde van de werkzaamheden in Leuth  op de bestaande tijdelijke routes rijden.

Strooiwerkzaamheden

Wanneer de winter invalt zal er gestrooid moeten worden, de gemeente en provincie hebben samen een strooiplan opgesteld zodat alle doorgaande wegen, omleidingen en tijdelijke oplossingen tijdig gestrooid zullen worden.

Vragen?

Heeft u vragen? In het directieverblijf aan de Botsestraat 45a in Kekerdom is op:

  • 27 november
  • 11 december

Van 16.00 tot 18.00 uur een inloopspreekuur waar u van harte welkom bent.

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de opzichter van de provincie, de heer R. Straten onder nummer 026-3599272

Algemeen

Wegwerkzaamheden gaan bijna altijd gepaard met hinder. Dat is helaas niet altijd te voorkomen. Hiervoor vragen wij uw begrip. Wij gaan ervan uit dat de werkzaamheden verder voorspoedig verlopen zodat de periode van overlast voor u tot een minimum wordt beperkt.

Voor informatie over de omleidingroutes verwijzen wij u naar de provinciale website  www.gelderland.nl/werkenaandeweg en www.bereikbaargelderland.nl.