14 november 2012

Belangrijke schenking museumpark Orientalis

1
PERSBERICHT Heilig Landstichting 14 november 2012
————————————–
Museumpark Orientalis
Profetenlaan 2
6564 BL Heilig Landstichting
Tel. 024-3823110
Fax 024-3823111
info@museumparkorientalis.nl
www.museumparkorientalis.nl
Openingstijden Kerst seizoen 2012
15-12-2012 t/m 06-01-2013
Speciale avondopenstelling: 26 t/m 30
december tot 21.00 uur.
Toegangsprijzen
Volwassenen € 5,-
Op vertoon van Biebpas € 2,50
Kinderen tot 4 jaar gratis
Museumjaarkaart gratis
Noot voor de redactie
Voor vragen kunt u terecht bij
Afdeling PR Marketing & Communicatie
024-3823122

Belangrijke schenking aan Museumpark Orientalis
Museumpark Orientalis heeft 28 grote ‘Bijbelse of Palestinadiorama’s als schenking gekregen. Als ensemble zijn deze het bekendste werk van de oriëntalistische kunstschilder Sipke van der Schaar (Leeuwarden, 1879 – Hilversum 1961). Ze werden aan het museum in eigendom overgedragen door de Stichting Johan Maasbach Wereldzending. De diorama’s, een soort 3D-kijkkasten met een breedte van 100 tot 140 cm, zijn vervaardigd in 1936 – 1938. Ze werden voor het eerst tentoongesteld in Haarlem en stonden, na enige omzwervingen, sinds 1985 opgesteld in de Gouwse Kerk te Gouda. Diorama’s waren in de eerste helft van de 20ste eeuw wat multimediale presentaties zijn in onze tijd: ze gaven een driedimensionale inkijk in een andere wereld. In dit geval gaat het om voorstellingen van verhalen uit de Bijbel. De kunstschilder Sipke Van der Schaar was een tijdgenoot van de kunstenaar Piet Gerrits, die vanaf de oprichting van de Heilig Land Stichting tot aan zijn dood in 1957 verantwoordelijk was voor de
vormgeving en inrichting van vele bouwwerken op de terreinen van de Heilig Land Stichting en Museumpark Orientalis, thans rijksmonument en het grootste complex van religieus erfgoed in Nederland. Van der Schaar geldt als een van de belangrijke Nederlandse oriëntalisten, schilders voor wie het Nabije Oosten en Noord-Afrika de belangrijkste inspiratiebron vormden. Zowel Van der Schaar als Gerrits hebben verschillende keren, soms voor langere tijd, rondgereisd in het Midden-Oosten. Zij leefden er tussen de plaatselijke Arabieren en bedoeïenen en maakten talloze schetsen, tekeningen en schilderijen met als doel een goed beeld te krijgen van de levenswijze aldaar. In die periode was men er immers van overtuigd dat de manier van leven in het Midden-Oosten nagenoeg onveranderd was gebleven sinds de tijd waarin Bijbelse verhalen spelen. Een verschil tussen de twee kunstenaars is dat Piet Gerrits werkte vanuit een katholieke context en Sipke van der Schaar vanuit de protestantse. Hierdoor kan een vollediger beeld worden geschetst van religieus Nederland in het begin van de 20ste eeuw. Beiden slaagden zij er in om met hun aansprekende voorstellingen een geheel eigen vorm te geven aan vaak
eeuwenoude voorstellingen. Doordat zij met grote nauwkeurigheid de details weergaven van kleding, gebruiksvoorwerpen enzovoort, gaat de betekenis van hun werk verder dan alleen de religieuze
context waarvoor ze toentertijd bedoeld waren. Deze schenking vormt dan ook een belangrijke aanwinst voor de collectie.
Tijdens de komende kersttentoonstelling ‘Onder de ster’ zijn
reeds twee van de 28 diorama’s te zien.