5 november 2012

Leuth zit nu echt op slot.

Een deel van het dorp Leuth zit sinds vandaag nu echt op slot. Veel inwoners van Leuth zijn boos en/of bang voor de gevolgen van de opbrekingen en de afsluitingen van wegen, welke vooral de bewoners van de wijk treffen, waar oa. de Haafakker en de Hengemunde liggen. Deze bewoners kunnen met hun auto via het onlangs opengestelde weggetje (éénrichtingsverkeer)  langs de Spar en de Rollebol, naar hun eigen wijk,  maar kunnen alleen die wijk verlaten, door weer via de Hengemunde en de Botsestraat naar de Polderweg (richting Kekerdom) te rijden. Er was bedacht, dat de bewoners deze wijk konden verlaten via de Reusensestraat, maar daar zijn de bewoners daar het niet mee eens. In deze weg staan al heel veel jaren paaltjes, waardoor er geen autoverkeer mogelijk is, doch dat neemt niet weg, dat het een voor het openbaar verkeer openstaande weg is, waar bijvoorbeeld al heel lang fietsers door heen rijden. Een bewoner claimt nu dat het zijn eigen weg is en dat hij niet is ingelicht over deze openstelling. Vrijdag wilde de aannemer de paaltjes verwijderen, zodat ook hier een éénrichtingsweg kon worden ingesteld en de bewoners hier langs hun wijk uit konden. De borden staan er wel, maar de paaltjes staan er ook nog, omdat  bewoners hun auto’s voor de paaltjes hebben geparkeerd, waarmee ze overigens in overtreding zijn, want er geldt al een stopverbod. Ook is door de bewoners contact gezocht met de media en TV Gelderland heeft er al aandacht aan besteed.  De achterliggende bewoners zijn nu bang, dat bij calamiteiten hun wijk niet bereikbaar is voor bijv. brandweer, die voor Leuth uit Millingen moet komen en daarbij geconfronteerd wordt met allerlei obstakels, welke vandaag bijvoorbeeld op de Leuthse rotonde zijn aangebracht. In ieder geval is het nu zo, dat de bewoners van die weg via de weg naar Kekerdom, het dorp moeten verlaten. Op dit ogenblik is er nog één alternatief. Men kan ook nog via de Morgenstraat en Plezenburgsestraat terug naar het Kerkplein en zo weer naar de Bredestraat. Overigens zegt de gemeente Ubbergen dat de bewoners van de Reusensestraat zich onterecht zorgen maken, omdat deze weg alleen bedoeld is voor de eigen bewoners. Door de afsluiting bij de rotonde moeten nu, bijv. de klanten van garage Booltink, eerst weer terug naar de Polderweg om zo weer in hun eigen dorp Leuth te komen.  zie de foto’s.

DSC_0427_Leuth