21 september 2012

Werkzaamheden N840 tussen Beek en Millingen aan de Rijn

(Publicatie van de gemeente Ubbergen) Inmiddels is de aannemer een aantal weken aan het werk, er is veel gebeurd, gevonden en opgeruimd. Er is wat vertraging opgelopen door een aantal onbekende zaken die we in de grond tegen kwamen, asbest leidingen, waterleidingen, stalen mantelbuizen en natuurlijk granaten en archeologische vondsten. De aannemer heeft met de provincie en de gemeente een de planning bijgesteld en daar willen we u over informeren.  Regelmatig informeren wij u hier de komende periode over via WFM, De Rozet en www.ubbergen.nl en www.gelderland/840.nl  Lees verder bij LEES MEER

cr-N840


 

Bredestraat te Leuth

De Bredestraat wordt veelvuldig gebruikt als sluiproute, er is gecontroleerd op snelheid door de politie. Met de nieuwe planning wordt het, binnen enkele weken, onmogelijk gemaakt om de Bredestraat als sluiproute te gebruiken. We houden u op de hoogte.

Slagboom Kekerdom

Inmiddels is het gebruik van de slagboom nauwlettend gevolgd. Het gebruik is inmiddels uitgelezen. In overleg met de Politie gaan we achterhalen welke telefoon gebeld heeft. Dit heeft consequenties voor de gebruiker, of voor het bedrijf/instelling. De bedrijven en/of  instellingen die gebruik mogen maken van de slagboom zijn hiervan op de hoogte. Bij onrechtmatig gebruik wordt de toegang via de slagboom ontzegt.

 

Alle toegestane gebruikers van de slagboom krijgen volgende week ontheffing voor het gebruik. Er zijn inmiddels een aantal bewegingen geconstateerd, die niet rechtmatig zijn. Hier komen we op terug.

Planning Kom Leuth

Zoals bekend lopen we achter op de planning, inmiddels is er een nieuwe planning opgezet, waarbij de diverse bedrijven voor elkaar gaan werken. Dit heeft enige consequenties voor de bereikbaarheid. Wij hebben toch besloten u deze planning op voorhand mee te delen. Volgende week wordt er extra overleg ingepland met de hulpdiensten.

 

Week 39 van 24 t/m 28 september:

Asfalt verwijderen vanaf de Hogekamp tot de Kapiteldijk;

Nader onderzoek ivm Niet gesprongen explosieven in de oude watergang;

Riool leggen Pastoor van Tielstraat – Korenbloem

Zinker aanbrengen in Waterleiding

Asfalt verwijderen Bredestraat – Kerkplein

Riool aansluiting Bredestraat realiseren

 

Week 40 van 1 t/m 5 oktober:

Riool leggen Hoge Kamp- einde werk richting kapiteldijk

Huisaansluitingen overzetten

Fundering aanbrengen en banden stellen

Profileren rijbaan

Week 41 van 8 t/m 12 oktober:

Riool leggen richting kapiteldijk

Huisaansluitingen overzetten

Fundering aanbrengen en banden stellen

Profileren rijbaan

Week 42 van 15 t/m 19 oktober:

Fundering opbreken

Onderzoeken op Archeologie en niet gesprongen explosieven

Riool leggen Bredestraat – Kerkplein

Huisaansluitingen overzetten

Fundering aanbrengen en banden stellen

Profileren rijbaan

 

Week 43 van 22 t/m 26 oktober:

Asfalt aanbrengen vanaf de Kapiteldijk t/m Bredestraat.

Riool leggen richting Kerkplein

Het betreft een globale planning, wanneer de omleidingsroute’s worden aangepast wordt dit gepubliceerd en via lichtkranten langs de weg aangegeven.

Mogelijk dat buiten Leuth in bovenstaande weken ook de weg vanaf de rotonde Hubertusweg tot het kruispunt op de Kapiteldijk aangepakt wordt inclusief de verbreding bij de Kerkdijk. Binnenkort komt hier nadere informatie over.

Vragen?

Heeft u vragen? In het directieverblijf aan de Botsestraat 45a in Kekerdom is op:

  • 2, 16 en 30 oktober;
  • 13 november

Van 16.00 tot 18.00 uur een inloopspreekuur waar u van harte welkom bent.

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de opzichter van de provincie, de heer R. Straten onder nummer 06-50273304.