6 september 2012

Werkzaamheden N840 in Leuth 060912

De werkzaamheden aan de N840 in Leuth en omgeving hebben als gevolg van de opsporing naar explosieven in de kom van Leuth nu al behoorlijk wat vertraging opgelopen. Weliswaar zijn er deze week geen explosieven meer gevonden, maar men gaat er van uit, dat die er nog wel liggen. Daarom wordt alles, in samenwerking met de ECG, zorgvuldig nagezocht. Ook een medewerker van de archeologische dienst RAAP is bij dit onderzoek betrokken. Ook zijn er voor wat betreft het verkeer een aantal maatregelen genomen. Zo is er in de Bredestraat te Leuth een maximum snelheid van 30 km ingesteld (nog niet alle borden staan goed) met daarbij een waarschuwingsbord, dat bij overtreding de weg zal worden afgesloten. (?? Dan kan niemand meer thuis komen via die zijde van Leuth) Verder zijn vandaag op de kruising Kapitteldijk-Steenheuvelsestraat extra drempels aangebracht, waarbij men wel uit het hoofd laat om deze te snel te passeren. zie de foto’s.

DSC_1147_drempels