2 september 2012

Brand op de Vlietberg in Ooij

De brandweer kreeg zondagavond omstreeks 22.00 uur een melding van een bosbrand op de Vlietberg in Ooij. De brandweer van Nijmegen was als eerste ter plaatse en daar bleek het te gaan om een fikse brand in twee hooibergen, welke daar de afgelopen week waren neergelegd nadat de uiterwaarden in het gebied van Staatsbosbeheer waren gemaaid om daar plaats te maken voor een moerasgebied. De bergen hooi lagen al enkele dagen te dampen en daarom werd er aan hooibroei gedacht. Maar omdat er op twee plekken brand was ontstaan is het niet uitgesloten, dat de branden toch aangestoken zijn, temeer omdat de brandweer van Ubbergen de laatste dagen al meerdere keren naar de Vlietberg moest om aangestoken branden te blussen. Het vuur werd deze avond bestreden door de brandweerkorpsen van Nijmegen en Ubbergen, waarbij Nijmegen vervolgens werd afgelost door de brandweer van Groesbeek. Omdat de brand een zodanige omvang had, dat blussen alleen niet hielp, werd de hulp ingeroepen van loonbedrijf Dorus Daamen, die met groot materieel de hooibergen uit elkaar getrokken heeft. De bluswerkzaamheden hebben nog tot diep in de nacht geduurd, waarbij het een geluk was, dat er geen wind was. zie de foto’s

DSC_0593_brand_Vlietberg