28 augustus 2012

Israël schenkt paviljoen aan museum Orientalis

Schenking “HIDDEN GARDEN”
door Israël Paviljoen op de Expo Floriade
De ambassadeur van Israël, Zijne Excellentie Haim Divon, heeft
Museumpark Orientalis het paviljoen van Israël aangeboden dat
thans deel uit maakt van de expositie op de Floriade in Venlo. Het
betreft een bijzonder fraai aangelegde tuin die als titel de “Hidden
Garden” heeft meegekregen. De Hidden Garden neemt de bezoeker
mee op een korte reis door aspecten van de geschiedenis van Israël
waarin het landschap, de natuur, de Bijbelse achtergrond en
hedendaagse innovatieve techniek centraal staan.
Uitgangspunt zijn de zeven soorten fruit en graan die in het Oude
Testament worden genoemd als de belangrijkste landbouwproducten
van het land. Deze planten zijn in de tuin verwerkt. Tussen de
planten liggen rotsblokken uit de zes belangrijkste archeologische
locaties van Israël, waaronder de Dode Zee, Jeruzalem en Eilat. De
rotsblokken sluiten eveneens aan bij de genoemde Bijbeltekst. De
tuin is ontsloten via een wandelpad waarin bijzonder goed gemaakte
kopieën zijn aangebracht van vloermozaïeken uit een 6de eeuwse
synagoge. Het wandelpad komt uit op een rond pleintje met daarop
een put waarin regenwater wordt opgevangen. Dit water wordt ter
plaatse door middel van een door Israël ontwikkelde technologie
gezuiverd, zonder gebruik te maken kunstmatige energie en
chemicaliën.
Het ligt in de bedoeling de Hidden Garden in mei 2013 een
permanente plek te geven in Museumpark Orientalis. Wel zal de
directie op korte termijn een aantal sponsoren bereid moeten vinden
behulpzaam te zijn bij de aanleg van de tuin. Museumpark
Orientalis, dat net zelf uit een diep dal is gekrabbeld, beschikt niet
zelf over de fondsen om de aanleg te kunnen realiseren. De directie
is echter positief over de kansen dat deze hulp er ook werkelijk
komt. Hoe dan ook zal het de toeristische aantrekkelijkheid van het
park erg vergroten. Bovendien vindt de directie het zeer bijzonder
dat na de schenking van een islamitisch land, het Sultanaat Oman,
ook Israël zijn betrokkenheid bij de doelstellingen van het
museumpark wil tonen