26 augustus 2012

Ruud Schaminee keizer in Kekerdom

Zaterdag vond het fladder- en keizerschieten plaats bij Schutterij EMM in Kekerdom. Fladderkoning werd Frank Daals en de nieuwe keizer werd Ruud Schaminee. Hij zal samen met zijn partner Esther de komende 5 jaar kiezer zijn van Schutterij EMM. Als gastvereniging was Schuttersgilde St. Bavo uit Angeren. Zij zorgde voor de muzikale noot en gaven een vendelhulde. Foto Erik Hell

IMG_0903,