8 augustus 2012

Interview burgemeesters MUG gemeenten.

In de huis-aan-huisbladen in Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek verschijnt deze week een artikel dat een weerslag is van een gesprek met de drie burgemeesters van Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek over het thema herindeling. Zoals misschien bekend hebben de colleges van deze drie gemeenten in juni besloten hun gemeenteraden op 30 augustus een herindelingsontwerp voor te leggen. In het interview leest u hoe ze aankijken tegen dit onderwerp

Als u het hele interview wilt bekijken, dan kan dat door op de link interview te klikken.

  • Interview burgemeesters Rozet en GW 32.pdf