2 juli 2012

Landjuweel in Doornenburg.

De locatie was perfect, het weer grotendeels ook, de muziek in de tent soms watte hard maar Doornenburg kan terug kijken op een goed georganiseerd Landjuweel 2012 in en rond kasteel Doornenburg. Het landjuweel is het lustrumfeest van de Federatie van Gekderse schuttersgilden en schutterijen St. Hubertus. Maar liefst 38 schutterijen en Gildes uit Gelderland, Brabant en Duitsland namen deel aan dit schuttersgebeuren en tijdens de rondgang door het dorp was het dan ook een geweldig gezicht om al die groepen, kleurrijk als ze zijn, te zien rondtrekken. Bij het koningsschieten was het Jos Kraaijvanger van schutterij Eendracht uit Wehl, die de romp van de vogel naar beneden schoot en hij mag zich dan ook de komende 5 jaar “Landjuweelkoning” noemen. En net op het tijdstip dat hij geïnstalleerd zou worden begon het te onweren en viel de regen in bakken omlaag, waardoor deze inhuldiging verplaatst moest worden naar de, toch al bomvolle, tent.  De organisatie kan terug kijken op een geslaagd Landjuweel 2012. zie de foto’s

DSC_3446_Landjuweel

SCHUTTERIJ EENDRACHT OOIJ NAAR LANDJUWEEL IN DOORNENBURG

U zult zich afvragen wat betekent toch het Landjuweel. Nu het is een demonstratie van diverse Gilden en Schutterijen op allerlei gebied wat in de verenigingen beoefend wordt.

Te denken valt aan het vendelen, defileren, marketentsters demonstraties en voor de Gilden in hun geweldige klederdracht en niet te vergeten de muziek die erbij hoort. In Ooij is een dergelijk festijn ook tweemaal georganiseerd in de zeventiger en tachtiger jaren.

 

Al met al is het een vrolijke dag, waarin de verenigingen zich kunnen presenteren wat ze precies in huis hebben. Hier zit geen wedstrijdelement in. Het enige wat als een wedstrijd gezien mag worden is het Koningschieten. De winnaar is voor 5 jaar Landjuweel Koning.

Deze prijs is bij de Koning van Schutterij uit Wehl gevallen.

 

De schutterij Doornenburg, die al meer dan 100 jaar bestaat heeft dit festijn georganiseerd in nauwe samenwerking met de Federatie van Schutterijen St. Hubertus.

 

Het begon allemaal met een mooie receptie op zaterdag 30 juni 2012 in het schuttersgebouw van Doornenburg. De Eendracht was er vertegenwoordigd met hun Koningspaar, berstuur en commandant, terwijl onze marketentsters in samenwerking met anderen voor het natje en droogje zorgden. De opening werd gedaan door de voorzitter van de Federatie Wim Sanders uit Groesbeek, terwijl de regie die middag in handen was van onze burgemeester

Paul Wilbers. Beiden deden het met verve en met hun humor kregen ze de aanwezigen behoorlijk aan het lachen. Verder werden ze ondersteund door een zekere van Elst die een heel scala van moppen en verhalen had, wat hij meegemaakt had als gemeentewerker.

Ook hij had als “Tonnekespraoter” een Groesbeekse achtergrond. Al met al een gezellige middag die voorbij was zonder dat je er erg in had.

 

De zondag begon met een H. Mis op het binnenterrein van kasteel Doornenburg.

De demonstraties en rondgangen werden op het gebied rondom dit kasteel afgewerkt.

Dit kon niet misgaan omdat het prachtig weer was en de organisatie had alles goed in de hand.

 

Vanaf deze plaats danken wij de organiserende Schutterij Gijsbrecht van Aemstel en het Federatiebestuur voor deze geweldige dag en wij wensen de organiserende Schutterij tevens veel sterkte met de zware tegenslagen die ze de laatste tijd te verwerken hebben gekregen.

 

Wim Heinen

Schutterij Eendracht Ooij.