26 juni 2012

Inloopbijeenkomst N840 in de Vriendenkring

De provincie organiseerde vandaag op 26 juni een inloopbijeenkomst over de werkzaamheden aan de N840 (Thornsestraat – Botsestraat) tussen Ubbergen en Millingen aan de Rijn. Ook de rioleringswerkzaamheden in de bebouwde kom van Leuth komen op de bijeenkomst aan de orde. Er waren vertegenwoordigers van de provincie en de gemeenten aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Om verkeershinder tot een minimum te beperken worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. Ook de omleidingroutes zijn op deze werkfases afgestemd. Bij de uitwerking van de fases is rekening gehouden met bereikbaarheid van de regio en de aanrijtijden van de hulpdiensten. Het werk start medio augustus en is begin december klaar. Tijdens de voorbereiding van het werk heeft de provincie samengewerkt met de gemeenten Ubbergen en Millingen aan de Rijn. Er was veel belangstelling voor deze inloopbijeenkomst. Er werden veel vragen gesteld en voorals de transporteurs en de vrachtautochauffeurs hadden bedenkingen bij de omleidingsroute via de “Polderweg”, dat is de weg via het terrein van de fa. De Beijer. Deze weg wordt geasfalteerd en 4 meter breed gemaakt. Men vreest problemen in samenhang met de vrachtauto’s. zie de foto’s.

DSC_0074_inloop

zie artikel Gelderlander.

 

 

Geplande werkzaamheden
De riolering van de Steenheuvelse en Botsestraat door de bebouwde kom van Leuth wordt vervangen en de weg krijgt een andere inrichting.
Op de wegvakken, vanaf rotonde Hubertusweg tot en met de bebouwde kom van Millingen worden een aantal verkeersveiligheidsmaatregelen genomen:

  • aanpassen van de markering
  • verbeteren van een aantal fietsoversteken
  • aanpassen van de fiets suggestiestroken in de kom van Leuth
  • het asfalt en een aantal duikers wordt onderhouden

De werkzaamheden in Leuth worden gecombineerd met de werkzaamheden aan de overige wegvakken. Op een aantal plaatsen wordt ’s nachts gewerkt om verkeershinder en overlast te beperken.