22 juni 2012

Waalkade weer open voor het verkeer

Het westelijk deel van de Waalkade is sinds vanavond weer opengesteld voor het verkeer. Er zijn een aantal aanpassingen aan de kade gedaan waardoor het weer mogelijk is, dat het verkeer vanaf de Waalbrug richting spoorbrug weer over de kade kan rijden. Verkeer uit tegenoverghestelde richting is niet mogelijk. Dat zal  via de Oude Haven moeten rijden. Fietsers en voetgangers kunnen er in twee richtingen overheen, voor auto’s geldt eenrichtingsverkeer richting de spoorbrug. De afgelopen dagen is er gewerkt aan de Waalkade. zie de foto’s.
DSC_6887_Waalkade