11 juni 2012

Onderzoek Wecycle in gemeente Ubbergen

Tijdens de intocht van de eerste Ubbergse Avondvierdaagse was bij het Kulturhus in Beek een team van “Wecycle” aanwezig om het apart inzamelen van elektrische apparaten en spaarlampen onder de aandacht te brengen. Jong en oud kon bij de stand van ‘Wecycle” sjoelen en daarmee leuke prijsjes winnen. Natuurlijk werd er verteld over nut en noodzaak van recyclen. En wie een afgedankt apparaat inleverde ontving een handige verzamelbox voor batterijen, spaarlampen en kleine elektrische apparaten. Uit de ingeleverde apparaten kunnen grondstoffen worden gehaald die weer gebruikt kunnen worden voor nieuwe apparaten. Op die manier komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht, hoeven er minder grondstoffen uit de natuur te worden gehaald, dringen we het broeikaseffect terug en wordt de afvalberg kleiner.  De gemeente Ubbergen doet mee aan een onderzoek van “Wecycle”, de landelijke organisatie die het recyclen van afgedankte elektrische apparaten en spaarlampen promoot. Er wordt onder andere onderzocht of u meer elektrische apparaten inlevert als u hier actief aan wordt herinnerd, bijvoorbeeld door een sticker op uw container.  De komende weken zal de afvalinzamelaar een speciale sticker op uw restafvalcontainer plakken om u extra te motiveren om kleine elektrische apparaten en spaarlampen apart in te leveren. Als u liever geen sticker heeft wordt u verzocht om deze toch tot 30 juni te laten zitten zodat de inzamelaar zeker weet dat uw container niet overgeslagen is en voorkomt u een nieuwe sticker.  Op het ogenblik is Wecycle samen met de gemeente Ubbergen  inzamelpunten in de dorpen aan het organiseren. U zult hier snel nader over worden geïnformeerd.

DSC_3969