11 juni 2012

Luchtvervuiling langs de Waal

Vandaag meldde de Gelderlander over het feit, dat de scheepvaart in de Waal een grote vervuiler is en dat er door het scheepvaartverkeer o.a. ook kans is op het verkrijgen van longziekten als astma en COPD en door extra aderverkalking hart en vaatziekten.  Erg verontrustend voor de mensen, die juist de oevers van de Waal (de omgeving daarvan) en de Ooijpolder hadden uitgezocht omdat ze daar dachten gezond te kunnen leven. zie het artikel op de website van de Gelderlander.  5 jaar geleden  is er een onderzoek gedaan door het RIVM en toen heeft de gemeente Nijmegen (19 juni 2007) een verklaring uitgegeven, met de volgende tekst: Scheepvaart stoot minder fijn stof en stikstofdioxide uit dan gedacht. De scheepvaart op de Waal heeft nauwelijks effect op het fijn stof in de lucht. Dit blijkt uit een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM heeft in opdracht van de gemeente Nijmegen en het Milieu- en NatuurPlanbureau metingen verricht langs de Waal om de invloed van scheepvaart op de lokale luchtkwaliteit te bepalen. Ook de hoeveelheid stikstofdioxide is minder dan gedacht, maar nog steeds veel. De gemeente gaat, samen met andere gemeenten met dezelfde problematiek, de ministeries van VROM en V&W verzoeken snel maatregelen te nemen om de scheepvaart schoner te krijgen. De scheepvaart op de Waal zorgt buiten de oevers van de Waal niet voor overschrijdingen van wettelijk vastgestelde grenswaarden voor luchtvervuilende stoffen. Scheepvaartemissies vormen dan ook geen bedreiging voor lokale bouwplannen zoals bijvoorbeeld het Waalfront. Mogelijk dat de uitslag toen iets te maken had met de bouwplannen, maar nu wordt het tegendeel beweerd. Niet iets om, als bewoners van de Ooijpolder, blij van te worden.
DSCF1736_WaalDSCF8654_Waal