1 juni 2012

Opening Stichting ZAHET in Beek

Met het doorknippen van een lint door de Turkse consul in Nederland en wethouder Bert Frings van de gemeente Nijmegen werd de stichting ZAHET, zorg aan huis, aan de Verbindingsweg in Beek vrijdagmiddag geopend. Deze middag werd er een Open Dag gehouden, waarbij het eerste gedeelte voor genodigden was en het tweede speciaal bestemd was voor ontvangst van belangstellende buurtbewoners en iedereen die even binnen wilde lopen. De Stichting ZAHET is een thuiszorgorganisatie, welke zorg biedt en diensten verleend aan in Nederland wonende ouderen, die behoefte hebben aan zorg in hun eigen taal en aan zorg, welke rekening houdt met hun geloof en gewoontes. Het zorgcentrum is gevestigd in de voormalige wasserij Creemers en later woonhuis van de familie Verweij. zie de foto’s.

DSC_8419_zahet

Opening  Thuiszorgorganisatie Zahet (Persbericht)

Op 1 juni houden we een Open Dag, een feestelijke opening . Van 14 tot 16 uur voor het officiële gedeelte, en van 16 tot 18 uur  een open huis.

Thuiszorgorganisatie ZAHET biedt zorg en diensten aan in Nederland wonende ouderen die behoefte hebben aan zorg in eigen taal. Maar ook zorg wat rekening houdt met hun geloof en gewoontes .

 

Vanuit de vestiging in Beek-Ubergen wordt er in de regio Nijmegen,  Arnhem en omgeving zorg geboden aan ouderen in de thuissituatie. Daarnaast worden zorg en diensten geboden in de locatie Beek. Hierin wordt in een sfeervolle omgeving dagopvang geboden en de mogelijkheid tot tijdelijke opvang.  Thuiszorg Zahet levert een wezenlijke bijdrage aan de gezondheid, de zelfredzaamheid en het welzijn van ouderen die behoefte hebben aan zorg in eigen taal en zorg wat rekening houdt met hun geloofsovertuigingen en gewoontes teneinde de kwaliteit van de leefbaarheid te verhogen.  ZAHET wil een belangrijke schakel zijn voor veel allochtone ouderen in Nederland. ZAHET erkent de culturele verschillen tussen groepen en stemt haar dienstverlening af op de multiculturele samenleving.

ZAHET is een betrouwbare zorginstelling die staat voor de best mogelijke dienstverlening voor de beste prijs. Wij willen een langdurige relatie opbouwen met onze cliënten. Wij spreken de taal van onze cliënten en weten waar zij staan in hun levensfase.

Wij denken vanuit de belangen van onze cliënten.. ZAHET biedt zorg in eigen taal en doorbreekt hiermee de taalbarrières. Ook zijn wij in staat om zaken in al hun nuances te bespreken. Wij kennen de gewoontes, opvattingen en geloofsovertuigingen van de diverse groepen in de samenleving. Hier houden we altijd rekening mee in onze zorgverlening. ZAHET maakt ouderenzorg voor allochtonen toegankelijk.

 

Op 1 juni jl. zal er een openingsreceptie worden gehouden waarvan buren, vrienden en officiële mensen kunnen bijwonen bij deze  receptie. Op de website van zahet.nl vind u meer informatie over de diensten van ZAHET.