23 mei 2012

Indrukwekkende uitvaart Jan van den Brink

Vandaag is op indrukwekende wijze afscheid genomen van Jan van den Brink, een verenigingsmens in hart en nieren, door iedereen geliefd en gewaardeerd. Jan, erelid en officier van schutterij Eendracht uit Ooij, werd met schutterseer begeleid op zijn laatste weg naar de uitvaartmis in de H. Hubertuskerk in Ooij en het crematorium in Beuningen. Hulde aan de begeleidende schutterij Eendracht. zie de foto’s.

DSC_5267_jvdb

SCHUTTERIJ EENDRACHT OOIJ NEEMT MET SCHUTTERSEER AFSCHEID VAN HUN OUDSTE LID

Op woensdag 23 mei heeft de Schutterij Eendracht Ooij op indrukwekkende wijze afscheid genomen van hun erelid Jan van den Brink. Jan is in de gezegende leeftijd van 87 jaar overleden op 19 mei 2012. Jan was een zeer geliefd lid bij de Schutterij vooral de jeugdleden liepen met hem weg. Jan was 66 jaar lid van de Schutterij. Hij was Erelid en drager van vele onderscheidingen van de Eendracht, de Kring Nijmegen & Omstreken, de Federatie van schutterijen Gelderland St. Hubertus en hij was Officier van de Nobele Papagay. Jan is in 1946 lid geworden van de Eendracht en hij begon als Officier, een tijdje is hij tambour-maître geweest en Vendelier tot aan de fusie met DES Erlecom. Daarna is Jan Officier geworden en gebleven tot aan zijn overlijden. In het boek het 100 jarig bestaan van de Schutterij Eendracht in 2011 staat een heel interview met Jan in waarin hij zijn hoogtepunten bij de Schutterij omschreef in de 66 jaar dat hij daar deel van uit maakte. Zijn echte hoogtepunten waren dat zijn vrouw Til in 1991 Koningin schoot, dat hijzelf in 1973 Koning was en in 1976 Keizer.  Jan was bekend om zijn grote interesse voor alle Ooijse verenigingen. Hij was een komiek met een aparte humor en kon iedereen goed vermaken. Hij was een groot danstalent tot op hoge leeftijd danste Jan tijdens de kermis in de danssalon. Hij had altijd zijn maatje in de binnenzak.  Jan heeft gelukkig een kort ziekbed gehad en heeft van zijn zoon Anton, die uit Australië overkwam, afscheid kunnen nemen. De avondwake en vooral de afscheidmis waren druk bezocht. Zijn zoon Anton had een pracht verhaal over de belevenissen met zijn vader en de schutterij roemde Jan om zijn inzet. Verder werd hij en zijn familie bedankt voor de grote betrokkenheid bij de schutterij.  Na de H. Mis die overigens plechtig door zijn vriend en oud Pastoor van Ooij Jan van Mill, werd opgedragen, werd Jan naar het crematorium Rijk van Nijmegen in Beuningen gebracht. Ook deze afscheiddienst was bijzonder. Diverse mensen bedankten Jan voor zijn trouw en vriendschap, waaronder het koningspaar Toon en Marian Thomassen voor zijn verdiensten tot op het laatst als Koningbeschemer. Jans laatste wens is hiermede in vervulling gegaan hij wilde met Schutterseer afscheid nemen van het leven en “zijn” Officieren moesten hem dragen.  De Schutterij wenst zijn vrouw Til, de kinderen John, Jill en Thomas, Marian, Theo, Joey en Daphne, Annelies en Tonnie, Anton, Alexandra, Lynx en Bo en verdere familie heel veel steun om dit zware verlies te lijden.

Wim Heinen Voorzitter Schutterij Eendracht Ooij