20 mei 2012

Polderschuupers overhandigen cheque aan Vrienden Kerkje Kekerdom.

Enkele weken geleden bereikte ons het bericht dat er € 70.000 nodig was voor het onderhoud van onze Laurentius kerk in Kekerdom. Nou wordt er 65% van dit bedrag betaald door de Rijksdienst van cultureel erfgoed, omdat het kerkje een rijksmonument is. Het overige bedrag, zo’n € 25.000 zal lokaal moeten worden opgebracht. Nu zijn er binnen de parochie een 7tal dorpsbewoners, die het initiatief hebben genomen tot de oprichting van de stichting “Vrienden van het kerkje van Kekerdom”. Zij zetten zich voor 100% in om dit voor elkaar te krijgen. Aangezien zij dit niet alleen kunnen,  hebben zij alle hulp hard nodig en omdat wij de kerk en alle inwoners van Kekerdom een warm hard toe dragen, hebben wij als bestuur van Carnaval vereniging “De Polderschuupers” besloten om hier ook ons steentje aan bij te dragen door  een  cheque van €500-. aan te bieden aan “de Vrienden van het kerkje”, zodat er weer een gedeelte van het onderhoud kan worden uitgevoerd.  Want waar vind je nog zo’n mooie unieke kerk buitendijks gelegen aan de rand van een prachtig natuurgebied. Dat kan alleen in Kekerdom.  Met vriendelijke groet, Barry van Heumen, Bestuur C.v De Polderschuupers. Zondagmorgen vond in de Waard van Kekerdom de overhandiging van deze cheque plaats.

DSC_3034_Kekerdom