12 mei 2012

Koninklijke Onderscheiding voor Peter Scholten.

Peter Scholten uit Millingen aan de Rijn kreeg zaterdagmorgen in de speeltuin de Steense Gemeente te Millingen aan de Rijn een koninklijke onderscheiding opgespeld door burgemeester Marianne Schuurmans. Hij werd daarmee lid in de Orde van Oranje Nassau, vanwege zijn grote verdiensten ten behoeve van de Millingse gemeenschap. De foto is gemaakt door Erik Hell.

Peter_Scholten

De heer P. Scholten onderscheiden in de Orde van Oranje Nassau

 

De heer P. Scholten ontvangt zaterdag 12 mei uit handen van burgemeester Schuurmans-Wijdeven de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn grote verdiensten ten behoeve van de Millingse gemeenschap.

 

Onder andere als lid sinds  2007 tot nu van de raad van toezicht van de Stichting KROS die het beheer heeft over de Speeltuin Steense Gemeente, die zaterdag heropend wordt na een ingrijpende renovatie.

De heer Scholten heeft er mede voor gezorgd dat een startkapitaal van 20.000 euro uitgroeide tot meer dan 125.000 euro, waardoor dit mogelijk werd.

Sinds 2009 was hij ook voorzitter van het bestuur van de Stichting Liburna. De Liburna is onlangs te water gelaten.

 

Van 1996 tot vandaag de dag  is hij voorzitter van de Stichting Het Millings Jaarboek. Onder zijn bezielend voorzitterschap verschijnt dit jaar deel 16.

Sinds  2003 is hij lid van de geschillencommissie Voertuigen van de Stichting Geschillencommissie in Den Haag en vanaf  2004 behartigt de heer Scholten als lid van de Rotary Club de relatie met de partnerclub Kleve-Moyland.  Van 1979 tot 1983 was hij voorzitter van de Peuterspeelzaal Groot Zeeland in Millingen en van 1987 tot 1992 van de Millingse Ondernemersvereniging (MOV).

 

De heer Scholten heeft ook bijgedragen aan het voorkomen van de sloop van het oude Raadhuis uit 1905.