27 april 2012

Vijf koninklijke onderscheidingen in de gemeente Ubbergen

Vijf Koninklijke Onderscheidingen in de gemeente Ubbergen
Burgemeester Paul Wilbers heeft op vrijdag 27 april, namens de koningin, vijf Koninklijke onderscheidingen mogen uitreiken in de gemeente Ubbergen. De onderscheidingen zijn uitgereikt aan de volgende inwoners:  Mevrouw G.C.J Seegers-Glaap (Gerda) uit Leuth, dhr. W.P.M.Warmerdam (Wim) uit Berg en Dal, mevrouw M.I.E Hoofd-Hoppe (Mieke) uit Ooij, dhr. F.T.E. van Heumen (Frans) uit Beek en dhr. A.G.W. Hendriks (Toon) uit Beek. Zij allen werden Lid in de Orde van Oranje Nassau. zie de foto’s

DSC_9434_Gerda_Seegers_SmallDSC_9610_Wim_Warmerdam_SmallDSC_9713_Mieke_Hoofd_SmallDSC_9936_Toon_Hendriks_SmallDSC_9949_Frans_van_Heumen_Small

zie foto’s Gerda Seegers
zie foto’s Wim Warmerdam
zie foto’s Mieke Hoofd
zie foto’s Frans van Heumen en Toon Hendriks

1. Mevrouw G.C.J. Seegers-Gaap (Beuningen, 09 maart 1938) wordt gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Mevrouw Seegers-Gaap was van 1971 tot 2010 secretaris van EHBO-vereniging St. Remigius te Leuth. In die tijd was zij daar ook zorgvrijwilliger. In 1982 richtte zij de Lotuskring Overasselt mede op. Sindsdien is zij daar actief als studieleider/instructeur en zorgvrijwilliger en is zij ook nog afgevaardigde naar de landelijke Lotusraad. Mevrouw Seegers-Gaap coördineert sinds 1997 een team van 16 lotusslachtoffers t.b.v. lotusactiviteiten van het Opleidingsinstituut voor Acute Geneeskunde en is sindsdien betrokken bij coördinatie van het praktisch examen van artsen in opleiding en assisteert bij cursusdagen op de cursuslocatie Riel/Tilburg. Vanaf 2000 is zij zorgvrijwilliger bij de organisatie ‘Advisering en opleiding Bedrijfshulpverlening Angela Konings’ verbonden aan het Oranje Kruis. Daar doet zij ook de administratie en biedt kennis en begeleiding aan de cursisten. Omstreeks 2006 werd zij ook zorgvrijwilliger bij de EHBO-vereniging Millingen aan de Rijn en sinds 2010 is mevrouw Seegers-Gaap ook lid van deze vereniging.
2. De heer W.P.M. Warmerdam (Schalkwijk, 07 augustus 1952) wordt gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De heer Warmerdam is sinds 1995 penningmeester van de Stichting Reunie Paratroopers. In de periode 1999- 2006 was hij dit ook van de Stichting Katholiek Basisonderwijs Ubbergen. In 2005 richtte hij de Stichting Vastgoed Kulturhus te Beek mede op en tot 2011 was hij daar bestuurslid. In diezelfde periode was de heer Warmerdam bestuurslid van de Federatie Ubbergse Ondernemers en penningmeester van de Ondernemersvereniging Ubbergen, afd. detailhandel. Sinds 2005 is hij ook penningmeester van de Stichting Berg en Dal – Monigi.
In de periode 2006 – 2010 was de heer Warmerdam voorzitter van de Stichting Beheer Kulturhus Beek. In 2007 werd hij secretaris van de Vereniging ‘De Stuwwal’. Sinds 2008 is hij penningmeester van de Stichting Landschapsontwikkeling Ooijpolder-Groesbeek en bestuurslid van de Stichting ‘Vrienden van het Zwanenbroekje’.
3. Mevrouw M.I.E. Hoofd-Hoppe (Nijmegen, 07 april 1944) wordt gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Mevrouw Hoofd-Hoppe was van 1962 tot 1967 bestuurslid van het Nijmeegs Studentenkoor Alphons Diepenbrock. In de periode 1967 – 1982 richtte zij het Nijmeegs Universitair Kamerkoor Audite Nova op en was ook bestuurslid. Sinds 1975 is zij secretaris van het Vocaal Ensemble PANiek. Zij stelt daar het repertoire samen en verzorgt onder andere de gehele organisatie van concerten. Sinds 1978 is mevrouw Hoofd-Hoppe organisator en secretaris van de Concertserie Beek. In de periode 1990 – 2010 was zij secretaris van
Orgelfestival Rijnstreek en van 2000 tot 2010 was zij dit ook bij Stichting Restauratie Lindsenorgel. In 2000 begon mevrouw het muziekleven in Nijmegen te promoten, zo bedacht zij bijvoorbeeld de website www.nijmegenmuziekstad.nl. Sindsdien is zij ook webmaster van een 5-tal websites die het regionale muziekleven promoten.
4. De heer F.T.E. van Heumen (Nijmegen, 14 september 1937) wordt gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Van Heumen was van 1963 tot 1969 lid van de politieke commissie Eenheids Groepering Ubbergen. Van 1967 tot 1998 was hij bestuurslid van de voetbalvereniging BVC’12. In die periode was hij ook geruime tijd actief als trainer, wedstrijdsecretaris en jeugdvoorzitter. De heer Van Heumen was van 1977 tot 1997 redactielid van het maandblad Rondom de Kerkberg. In de periode 1985 – 1995 ontving hij als gastgezin Poolse kinderen vanuit het Ooij-Polen Comité. Hij is van 1996 tot 2010 bestuurslid geweest van Huurdersbelangenvereniging Het Blok in Ubbergen. Hij begeleidde bewoners, bezorgde het blad De Bloknoot Nu Perspectief en begeleide nieuwbouwprojecten. Sinds 2000 heeft hij verschillende functies bekleed bij Petanque Vereniging Beek. Hij was tot 2006 secretaris, van 2006 tot 2009 voorzitter-secretaris en sinds 2009 voorzitter.
5. De heer A.G.W. Hendriks (Ubbergen, 17 november 1938) wordt gedecoreerd als Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Hendriks heeft zich actief ingezet voor voetbalvereniging BVC’12. In de periode 1972 – 1973 was hij vrijwilliger bij de bouw van het clubhuis. Sinds 1976 trant hij de jeugdelftallen en is hij weekendcoach. Hij hielp van 1980 tot 1990 mee met de organisatie van het jeugdkamp en is binnen die periode ongeveer vijf jaar lang leider geweest van het 2de (senioren) elftal.
Naast al deze werkzaamheden voor BVC’12 was de heer Hendriks van1975 tot 1985 actief als organisator van en collectant t.b.v. het kinderfeest van de Schutterijclub BUB, aangesloten bij de Gelderse Federatie St. Hubertus.