26 april 2012

Ondertekening contracten Stad en Regio

Woensdag 25 april werden tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Arnhemse Eusebiuskerk, in aanwezigheid van demissionair minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies, de contracten getekend van het provinciaal programma “Stad en Regio” . De provincie stelde geld beschikbaar voor steden en regio’s in de provincie Gelderland waarvoor projecten ingediend konden worden. Van de door de gemeente Ubbergen via de Stadsregio ingediende projecten werd het project “Thornse Molen” gehonoreerd met 500.000 euro. Namens de Stadsregio Arnhem-Nijmegen tekende portefeuillehouder Kees Luesink het contract waarin o.a. het project “Thornse Molen”  is opgenomen. Naast het bijna voltallig college van de provincie Gelderland waren veel wethouders van gemeenten die een of meerdere projecten ingediend hadden, in Arnhem aanwezig, waaronder wethouder Ria Barber van de gemeente Ubbergen en burgemeester Marianne Schuurmans van de gemeente Millingen aan de Rijn. zie de foto’s

DSC_9278_Provincie

Portefeuillehouder Kees Luessink rechts op de foto is één van de ondertekenaars.