24 april 2012

Verkeersdiploma’s voor groep 7 basisschool Opweg in Ooij

vanavond heeft burgemeester Paul Wilbers van de gemeente Ubbergen aan alle 28 leerlingen van groep 7 van basisschool Opweg te Ooij het verkeersdiploma uitgereikt. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in de school met medewerking van Miengske Borremans van Veilig Verkeer nederland, afdeling Beek, Ooij, Ubbergen. Van de 28 leerlingen waren 20 Cum Laude (0 fouten) geslaagd, hadden 7 1 fout en 1 leerling 2 fouten. Een geweldig resultaat. De leerlingen hadden het afgelopen half jaar elke week verkeersles gehad van Henk Baron, aangevuld met de lessen van kun meester Martien Swartjes. De leerlingen hadden afgelopen 19 april zowel het schriftelijk als het praktisch verkeersexamen afgelegd. De bedoeling is nu, dat ze het in de toekomst echt in de praktijk gaan brengen en voor een Veilig Verkeer gaan zorgen. zie de foto’s, gemaakt door Herman Leensen.

DSC_8625_verkeersklas