26 januari 2012

Bijzondere vergadering over herindeling gemeente Ubbergen

Vanavond vond in dorpshuis de Sprong te Ooij een bijzondere vergadering plaats van de gemeenteraad van Ubbergen met gedeputeerde Jan Markink van de provincie Gelderland. Deze vergadering was ingelast om met de gedeputeerde te spreken over de mogelijkheden tot een eventuele herindeling van de gemeenten Ubbergen, Groesbeek en Millingen aan de Rijn en nog andere gemeenten in de omgeving. Uit de gesprekken bleek, dat een eventuele herindeling alleen maar door kan gaan als het van onderuit gedragen wordt. Daartoe zal de gemeente Ubbergen zelf eerst met de buurgemeenten moeten overleggen of die dat willen. Hij gaf tevens aan, dat er vooralsnog geen extra geld van de provincie te verwachten is. zie de foto’s.
DSC_6213_Jan_Markink

zie artikel Gelderlander.