21 januari 2012

Vrijwilligersmiddag KBO Ooij

De KBO Ooij (Katholieke Belangen Organisatie 50+) heeft op dit ogenblik 402 leden. Een groot deel van deze leden is ook vrijwilliger binnen de vereniging en al die vrijwilligers worden in ieder geval 1x per jaar tijdens een vrijwilligersmiddag bedankt voor al hun inzet. En dit was deze keer op zaterdag 21 januari in dorpshuis De Sprong. Na een toespraak door waarnemend voorzitter Sjef Wieland, die o.a. vertelde, dat de vereniging 7 ereleden telt, dat zijn leden die de leeftijd van 90 jaren hebben bereikt, en dat de verwachting is, dat er dit jaar 4 ereleden bij zullen komen, waaruit hij concludeerde, dat de Ooijse KBO niet alleen een “gezonde vereniging” is, maar ook de grootste vereniging in Ooij is. Momenteel is het oudste lid de 98 jarige Wim van Steen. De middag werd afgesloten met een gezamenlijke stamppotmaaltijd, bereid door de kok van dorpshuis De Sprong. zie de foto’s.

DSC_3572_KBO_stampot