9 januari 2012

Galloways verlaten de Jonckmanshof in Ooij.

In de gebieden van FREE lopen koeien en stieren. Hierdoor planten deze dieren zich voort. Dat is een ingewikkelde manier om te zeggen dat er elk jaar kalfjes worden geboren. Als al die kalfjes en veulentje blijven lopen, zijn de300 dieren die er nu lopen in de Ooijpolder, over 20 jaar toegenomen tot 30.000. Vandaar dat er jaarlijks ongeveer net zoveel dieren worden weggehaald als er geboren worden. Daarbij worden er zoveel mogelijk dieren verkocht ‘voor het leven’. Met andere woorden, dat ze naar een ander natuurgebied gaan om daar verder te leven. Helaas is dat niet altijd mogelijk , daarom gaan er dieren naar de slager. Door de afdeling kudde administratie van FREE is het koetje dat dit jaar een misgeboorte heeft gehad uit de Jonkmanshof dit jaar uitgeselecteerd om naar de slager te gaan. De andere koe (met kalf) gaat weer terug naar haar familie in de Millingerwaard. Maandagmorgen gingen ze op transport. De koe voor de slager al vroeg in de ochtend. De moeder met het kalf werden om 10.00 uur opgehaald en naar Millingen gebracht, waar ook de rest van hun eigen familie nog loopt. Deze actie was nodig, omdat met de gemeente Ubbergen een ander begrazingspatroon voor de Jonckmanshof is afgesproken. Liepen de koeien de laatste jaren alleen op Jonckmanshof in de winter, nu heeft men besloten om dit te verschuiven naar de zomer. Daardoor komt er een betere vegetatie. Daarom zullen er in het voorjaar ook weer nieuwe Galloways in dit stukje natuurgebied aan de rand van Ooij komen lopen. zie de foto’s.

DSC_8786_Galloways

De site www.freenature.nl is onlangs totaal vernieuwd!