21 december 2011

Ubbergse BOA officieel beedigd

Sinds augustus dit jaar heeft de gemeente Ubbergen een bijzonder opsporingsambtenaar  (BOA) in dienst. Dit is de heer C.L.Zweers. De Boa houdt toezicht in de openbare ruimte. Tot nu toe werden bij overtredingen alleen waarschuwingen uitgedeeld, omdat de BOA nog niet bevoegd was om te bekeuren. Door te waarschuwen konden de inwoners van de gemeente Ubbergen alvast wennen aan een BOA. Op 21 december 2011 is de BOA op het Hoofdbureau van de Regiopolitie Gelderland-Zuid, officieel beëdigd. Hiermee is de BOA officiëel bevoegd om op te treden als er sprake is van een overtredingin de openbare ruimte. De BOA kan bekeuringen schrijven voor bijvoorbeeld fout parkeren, verkeerd aanbieden van afval, loslopende honden e.d. Tot 1 januari 2012 wordt er nog gewaarschuwd. Daarna zal de Boa van zijn bevoegdheden gebruik gaan maken. De officiele term is Buitengewoon Opsporings Ambtenaar

BOA_officieel__beedigd