16 december 2011

Nieuwe school in Kekerdom opgeleverd

Vanmorgen is in Kekerdom het eerste deel van het nieuwe complex, bestaande uit school en Kulturhus, opgeleverd. Dit betreft de nieuwe Laurentiusschool. Samen met de aannemer werd door schooldirecteur Harry Lindeman het nieuwe complex geïnspecteerd en in orde bevonden, waarna aannemer Wim Vermeulen van de bouwcombinatie Groenland Ubbergen hem de sleutel van het gebouw overhandigde. Na de kerstvakantie kan de verhuizing van het oude naar het nieuwe gebouw beginnen en kan de aannemer op die plek beginnen met de bouw van het nieuwe Kulturhus. In het gedeelte van de school is op de bovenetage ook de nieuwe schietbaan van schutterij EMM Kekerdom. Het gebouw is ontworpen door Bulkens architecten. zie de foto’s.

DSC_4294_school_Kekerdom