8 december 2011

Uitreiking Gouden Mispels Nederlands Cultuurlandschap.

Op donderdag 8 december heeft de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, de jaarlijkse prijs de Gouden Mispel uitgereikt aan organisaties/personen die zich succesvol hebben ingezet ten behoeve van het (cultuur)landschap in Nederland. Dit gebeurde op jachtslot de Mookerheide. De uitreiking werd verricht door Jaap Dirkmaat uit Beek, directeur van het Nederlands Cultuurlandschap. De Gouden Mispels gingen dit jaar naar Landschapsbeheer Groningen voor het herstel en behoud van het houtwallen- en hagenlandschap in de Groningse gemeente Haren, alsmede naar de familie  van Sas uit Bemmel voor het aanleggen van een kleinschalig natuur- en cultuurrijk landschap. De derde Mispel was voor Landschapsbeheer Drenthe voor het herstellen en opnieuw aanleggen van lijnvormige landschapselementen in het Reestdal. Muzikale medewerking werd verleend door het muzikale gezelschap “Twee Violen en een Bas”. zie de foto’s

DSC_2263_Gouden_Mispel

I