7 december 2011

Opnieuw waterleiding gesprongen in Leuth

De waterleiding langs de Steenheuvelsestraat kruising Duffeltdijk-Kapitteldijk is vanmiddag opnieuw gesprongen. De 200 buis die daar loopt heeft het begeven en men is bang dat het water ook het zand onder het wegdek weg zal spoelen. Daarom is men gelijk begonnen met de reparatie. Het wachten waseerst op de afzetting van de fa. van Amerongen, waarna het echte werk kon beginnen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door het waterleidingbedrijf Vitens en zal naar verwachting nog de hele avond duren. Intussen is de watertoevoer naar Millingen en het dorp Leuth omgeleid via een 160 buis, waardoor de druk in de daar achter liggende woningen minder kan zijn. Er is in ieder geval weer water. Een aantal woningen heeft enige tijd zonder water gezeten. In het verleden zijn op deze plaats al meerdere problemen geweest.  Voor de werkzaamheden moest een deel van de betonnen rand, welke onlangs bij de vernieuwing van het kruispunt was aangelegd, worden verwijderd. Nadat de buis was uitgegraven bleek dat niet de buis maar de koppeling kapot was, hetgeen een meevaller m.b.t. de werkzaamheden was. Naar verwachting blijft een deel van de weg in ieder geval tot donderdagmorgen afgesloten. Het verkeer wordt met behulp van verkeerslichten over één weghelft geleid. zie de foto’s.
DSC_2095_Vitens
zie de Gelderlander.

Drinkwaterbedrijf Vitens zal de drinkwatertarieven fors gaan verlagen. Het waterbedrijf reageert daarmee op het besluit dat de Tweede Kamer onlangs nam om de Grondwaterbelasting en de Belasting op Leidingwater (BOL) af te schaffen. Vitens wil het belastingvoordeel volledig ten goede laten komen aan de 5,4 miljoen klanten die het waterbedrijf heeft. Deze verlaging komt bovenop de eigen ambitie van Vitens om de komende jaren de drinkwatertarieven niet te verhogen.

Van de 10 drinkwaterbedrijven in Nederland heeft Vitens als grootste grondwaterbedrijf de meeste impact gehad van deze belastingen die de overheid haar oplegde. De afschaffing van de Grondwaterbelasting in 2012 scheelt Vitens circa 70 miljoen euro. De afschaffing van de Belasting op Leidingwater (BOL) vanaf januari 2013 scheelt de klant nog eens 40 miljoen euro extra.  Klanten van Vitens krijgen daardoor een waterrekening die in 2012 gemiddeld 15% lager ligt. Vanaf januari 2013 wordt die rekening nog eens 12% lager.

De laatste stap op weg naar definitieve afschaffing van de grondwaterbelasting per 1 januari 2012 wordt volgende week gezet. Op 12 en 13 december wordt het Belastingplan 2012 door de Eerste Kamer behandeld. Mocht de Eerste Kamer instemmen, dan zullen de aandeelhouders van Vitens op 15 december zich uitspreken over een concreet tarievenvoorstel vanuit de Directie en Raad van Commissarissen.

Drinkwaterbedrijf Vitens heeft zich samen met de brancheorganisatie Vewin jaren ingezet om deze belastingen op te heffen. Vitens vindt dat voldoende en kwalitatief hoogstaand drinkwater voor iedereen beschikbaar moet zijn tegen een maatschappelijk verantwoord tarief. Dat tarief is fors gestegen omdat de drinkwatervoorziening voor de overheid steeds meer ook een bron van inkomsten was. In de laatste 10 jaar is de belastingcomponent in de drinkwaterprijs gestegen naar bijna 30%. Het waterbedrijf is dan ook erg blij dat de Tweede kamer heeft besloten een einde te maken aan deze belastingen.

http://www.vitens.nl