16 oktober 2011

Afscheid van dirigent Joop Rutten in Leuth

Vanmorgen is in de H. Remigiuskerk te Leuth tijdens de mis afscheid genomen van Joop Rutten als dirigent en organist. Joop heeft daarmee 71 jaar “in de muziek” gezeten. De in Kekerdom geboren Joop begon ooit met een koortje in Kekerdom en nu eindigt hij zijn muzikale loopbaan bij het gemengd Koor in Leuth. Daar tussen was hij zowel dirigent als organist bij vele koren en verenigingen en kerken. Na afloop van de mis werd Joop een receptie aangeboden in café de Rosmolen in Leuth. zie de foto’s

DSCF6471_Joop_Rutten

 

Afscheid Joop Rutten
In deze viering van 11.00 uur zal Joop
voor de laatste keer -na bijna 45 jaarhet
Gemengd Remigiuskoor dirigeren.
Wij nemen in dit afscheid tevens mee
het feit dat hij ook afscheid neemt van
het Dameskoor als dirigent en organist
en dat hij 71 jaar aan kerkkoormuziek
heeft gedaan.
Dit alles gaan wij gedenken direct na de
viering in café- Restaurant De
Rosmolen tot 13.30 uur.
Iedereen is hier van harte welkom om
Joop de hand te komen geven.
Het Kerkbestuur