20 september 2011

Handtekeningenactie bij school in Leuth

Leden van de MR (Medezeggenschapsraad) en de OV (oudervereniging) van de basisschool ’t Bijenveld in Leuth hebben dinsdagmorgen een handtekeningenactie gehouden als signaal tegen de voorgenomen studiereis van de directeuren van de scholen, welke zijn aangesloten bij Condor. De volgende week gaan deze directeuren, mede t.g.v. het 5 jarig bestaan van Condor, op studiereis naar Curacao. Het gaat de initiatiefnemers er om, dat ze een signaal afgeven en ze zijn zich er van bewust, dat ze daarmee de studiereis niet zal overgaan. De achterliggende gedachte is, dat er erg bezuinigd moet worden, dat er bijna geen lesmateriaal meer kan worden aangeschaft, dat de leerlingen zelf niets merken van het 5 jarig bestaan van Condor en dat dit geld ook op een andere manier besteed had kunnen worden. Overigens wijzen ze een studiereis niet af. De meeste ouders tekenden de lijsten, maar met sommigen moest soms een “heftige” discussie worden gevoerd. zie de foto’s
DSCF0498_handtekeningen